Ismeretlen magyar költők: Hevér Balázs - Horváth János

HEVÉR BALÁZS

Kocsis

Ezerkilencszáztízben születtem itten, Jászszentandráson. De hogy olyan fiatal voltam, azért még emlékszek a kommunizmusra, ami itt is volt, nem csak Pesten. Aztán jöttek a románok. A tanító úr már akkor mondta, hogy ügyesen írok. Most meg a Kvitt úr azt mondja, hogy vannak Pesten urak, akik kinyomtatják a verseimet, ha megtetszik nekik. Én nem bánom, de azt az urak bánják leginkább, mert nem írok én olyan jó városi verseket, mint amilyeneket az iskoláskönyvekben, meg a Friss Ujságban lehet olvasni.

De ha már akarják, akkor írják oda a nevemet is. Hevér Balázsnak hívnak és még csak azt akarom mondani, hogy amikor ezeket a verseket írom, legtöbbször Juliskára gondolok, mint Petőfi. Ez szinte idevalósi és igen szemrevaló lány. Római katolikus vagyok és az apám már nem él. Édesanyám él, de jobbfelit megütte a guta. Van nekem még ilyen versem akár egy mázsával is, de nem tanácsolom, hogy azokat kinyomtassák. Ezeket se. Mást én nem tudok írni. Csak még azt, hogy katona is voltam már Szolnokon.

(Jászszentandrás)

MUNKÁSOK

Vannak városon is
bizony szegény népek,
kikbe akár belénk,
hálni jár a lélek.
Koplalnak, vesződnek,
akár mink a pusztán:
elhalunk mink itt,
ők városi utcán.

Szeressük hát őköt,
falusi emberek,
mert akit bántanak,
az mind szegény-sereg.
Jövőre, vagy aztán,
ha összetalálkozunk,
erre az országra
más világot hozunk.


HORVÁTH JÁNOS

Konzervgyári munkás

Életem: 1909-ben születtem Győrben. Hat elemit végeztem ugyanott. 13 éves koromban már mint gyárimunkás dolgoztam és hozzásegítettem a kapitalistákat a profithoz. A terem, amelyben dolgoztunk, télen is fűtetlen volt és ennek köszönhető, hogy már az első évben megbetegedtem tüdőgyulladásban. Ekkor kezdtem írni. Azokra a verseimre a gyűlölet és a láz nyomta rá bélyegét. Betegségem után a fővárosba kerültem. Sokáig éltem a naplopók és csavargók céltalan, de változatos életét. Rengeteg élményem volt ez idő alatt és leghőbb vágyam, hogy valaha megírhassam ezeket az élményeket. De azt hiszem, ez a vágy csak vágy marad, mert ezeknek a megírásához nyugalom és gondtalan élet kellene. Jelenleg Weiss Manfréd konzervgyárában dolgozom. Egyéb érdekeset nem is tudok írni. Remélem, hogy verseim nem lesznek visszatetszőek.

(Budapest)

APRÓ BOGARAK

Talán gondoltál néha arra is,
hogy Sidneyben éppugy
felkél a nap, mint nálunk.
Lehet, hogy az is eszedbe jutott,
hogy Braziliában
dusüstökü erdők sanyarogva
sirnak.

Esetleg Moszkva
sikátorai is felrémlettek
már agyadban.
De arra gondoltál-e, vajjon
csak egyszer is, hogy
apró bogarak zugnak
a mezők felett?