Mérgek élvezete

Míg a legtöbb mívelt államban dicséretre méltó küzdelem folyik a szeszes italok mértéktelen élvezete ellen, más sokkal veszedelmesebb mérgek élvezete megdöbbentő mértékben terjed épen a legmíveltebb államokban s azoknak is a mívelt osztályai közt, nem kis veszedelemmel fenyegetve a társadalmat.

Nem szólva a morfiummal való visszaélés mind gyakoribbá váló eseteiről, mindenfelé terjed a kokain élvezete, mely Indiából jutott Európába; Írországban az éther tesz nagy pusztítást a lakosság egészségében, mind nagyobb mértékben, az opium-szivás pedig valósággal megdöbbentően nagyszámú hiveket és áldozatokat szed.

A helyett, hogy a Khinával nőttön növekvő kereskedelmi forgalom arra vezetett volna, hogy kulturánkat az ottani nép közt terjessze, a Keleten járt tengerészek behozták Európába az opium-szivás szokását.

Mintegy tizenöt év óta a legnagyobb franczia kikötő városokban, főkép Marseilleben és Toulonban mindegyre több olyan helyiség lesz, a melyekben e vészthozó szenvedélynek hódolni lehet.

Előbb csak a tengerészek selejtje vol rabja, később átterjedt a városi lakosság alsóbb osztályaira, de ma urak opium-füst mellett szürcsölik teájukat estétől hajnalig. Marseille város legelőkelőbb városrészeiben most már elegáns opum-szivó helyiséget készül berendezni egy vállalkozó a legjobb társaság tagjai számára.

Pedig Európában még veszedelmesebb e szokás, mint Khinában, mert a khinai aránylag elég mértékletes az opium élvezetében, 7-8 pipánál nem igen sziv többet, míg európai követői valósággal tobzódnak az opiumban s van köztük akárhány a ki húsz pipa opiummal sem éri be egymás után.

Az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi öt év alatt a kokain-fogyasztás pedig hatszáz százalékkal nőtt. Ennek bizonyára nem az az oka, hogy az orvosok ujabban sokkal több kokaint és opiumot rendelnek betegeiknek, hanem az, hogy e mérgek élvezete mind több és több embernél válik megrögözött szokásává.

Egy amerikai orvos szerint minden gyógyszertárra legalább is öt opium-élvező esik s a gyógyszerészek lelkiismereti furdalás nélkül árúlják ilyeneknek a mérget, a törvényes tilalom megszegésével.

Tekintve azt a pusztítást, melyet e mérgek a szervezetben előidéznek, az alkohol veszedelmét sokkal fölülmúlják s ha a folyton terjedő veszedelmes szokásnak nem sikerűl gátat vetni, a szomorú következmények hamar észlelhetők lesznek.