Párizs, Róma és Belgrád megelégedéssel fogadják a bolgár rendszerváltozást

Szófia, május 21.
A Georgief elnöklete alatt megalakult tábornokkormány teljesen ura a helyzetnek, amit leginkább az bizonyít, hogy a távirati és a sajtócenzúra vasárnap megszűnt. Az országot egyelőre a minisztertanács fogja rendeletekkel kormányozni, később száz tagból álló parlament alakul, amelynek neve a hivatások és rendek gyülekezete lesz. Ebben a gazdasági szervezeteknek jut majd vezetőszerep, tehát korporációs testület lesz, amelynek 75 tagját a kormány nevezi ki, 25 tagját pedig választani fogják.

Ez az alakulat, amelynek nem a törvényalkotás, hanem a tanácsadás lesz a feladata, semmiben sem hasonlít tehát a régi szobranjehoz, amely a politikai pártok rendszerén alapult és amelynek 274 választott tagja volt.

Ezt maga Georgief miniszterelnök is elismerte a külföldi sajtó számára tett nyilatkozatában:
- Ami a szombatra virradó éjszaka végbement - mondotta az új miniszterelnök –, nem egyeztethető össze a bolgár alkotmány betűivel. Tudom, hogy tekintélykormány megalakulásával megszegte az alkotmányt, de ezt a nép és az állam érdeke követelte. Az a külpolitika, amelyet a Musanov-kormány folytatott, egyezett a bolgár nép felfogásával, ezért az új kormánynak semmi oka sincs arra, hogy ezen változtasson. Az új kormány gazdasági téren akar közeledni a szomszéd államokhoz és meg akarja gyorsítani a kereskedelmi szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokat.

A miniszterelnök nem említette, de beavatott körökben úgy tudják, hogy a kormány teljesen ki akarja irtani a macedon forradalmi szervezeteket, ami Jugoszláviához való erőteljes közeledést jelent.

Georgief miniszterelnök mindenhova új vezető tisztviselőket nevez ki, akik a kormány törekvései szerint veszik kezükbe a hatalom gyakorlását. A kormányban máris kisebb változások következtek be. Molof közoktatásügyi miniszter vasárnapra virradó éjszaka lemondott és Bartalof párizsi bolgár követ elindult Szófiába, hogy átvegye a külügyi tárcát. Vikov tábornok, római követ lemondott állasáról és Németországba utazozz, mert a jelenlegi rezyim alatt nem akar visszatérni Bulgáriába.

Belgárd, május 21.
(Az Avala-ügynökség jelentése.) A lapok megelégedéssel üdvözlik az új bolgár kormányt, mert Georgief miniszterelnök, valamint a kormány többi tagja őszinte híve a balkán népek közötti békének. A sajtó általában az új kormánytól a helyzet megszilárdulását várja.

Párizs, május 21.
(Az Havas ügynökség jelentése.) Francia politikai körök véleménye szerint a bolgár rendszerváltozás hatása az lesz, hogy az új kormány a pártok befolyásától mentesen visszanyeri cselekvési szabadságát, amely a külpolitikai vonalvezetésben okvetlenül szükséges.  Az új kormánynak állást kell foglalnia a balkáni egyezmény ügyében és kapcsolatait meg kell erősítenie a szomszéd államokkal, különösen Szerbiával.

Tudott dolog, hogy Boris bolgár király belgrádi látogatása nagy hasznára volt a szerb-bolgár közeledésnek. A Zveno-csoport munkatervének egyik főpontja Belgrád és Szófia együttműködése, az új kormány tagjai pedig túlnyomórészben tudvalevőleg ehez a csoporthoz tartoznak. A bolgár rendszerváltozás tehát az egész balkáni helyzet alakulása szempontjából igen fontos.

Róma is örül…

Róma, május 21.
(A Magyar Távirati Iroda jelentése.) Az olasz sajtó nagy örömmel üdvözli a parlament feloszlatását és az új kormány kinevezését. A lapok egyhangúlag kiemelik, hogy Európa lassanként egészen új arculatot nyer a fasizmus elterjedésével és a parlamentarizmus megszűnésével.