Bécsben minden megtörtént Ottó trónralépésének előkészítésére

Párizs, július 10.
A vasárnapi párizsi lapok újból arról írnak, hogy az osztrák fővárosban koronázásra készülnek. Az Oeuvre cseh forrásra hivatkozva, azt az értesülését közli, hogy Bécsben már minden megtörtént Ottó trónralépésének előkészítésére.

Dollfuss szövetségi kancellár, Innitzer bécsi hercegérsek és Starhemberg herceg alkancellár állítólag már minden részletre vonatkozólag megállapodtak a Bécsbe visszaérkezett Jenő főherceggel. A lap szerint Olaszország sem ellenzi majd a restaurációt, tekintettel arra, hogy Ottó királyfinak szánták az olasz királyi pár legfiatalabb leányát.

Dollfuss szövetségi kancellár Miklas szövetségi elnök helyébe átmenetileg Jenő főherceget akarja ültetni.

A lap ezután beszámol arról az értesüléséről is, hogy Csehszlovákia a restauráció végrehajtása esetére a diplomáciai összeköttetés megszakításával fenyegetődzik s azt állítja, hogy Csehszlovákián kívül Jugoszlávia sem hajlandó belenyugodni a restaurációba s a két ország még attól se riad vissza, hogy csapatait mozgósítsa.

Ebben az esetben aligha valósulhat meg a restauráció, mert Olaszország nem lesz hajlandó egy olyan akció támogatására, amellyel Németország is a leghatározottabban szembehelyezkedik.

A Petit Parisien a vasárnap Párizsban érkezett Jeftics jugoszláv külügyminiszter utazását is kapcsolatba hozza a Habsburg-restauráció kérdésével és azt állítja, hogy Jeftics elsősorban erről a kérdésről tárgyal majd Barthou külügyminiszterrel, hangsúlyozva, hogy a Habsburg-restaurációt semmi körülmények között sem fogadja el és hogy az osztrák probléma megoldását a belgrádi kormány csakis Franciaország, a kisantant, Olaszország és Németország együttműködésével tudja elképzelni.