A kétszer megszökött Weingarten Rózsit és kitartó vőlegényét vasárnap végre ,,házastársaknak nyilvánította” az anyakönyvvezető

Vasárnap délelőtt kipirult arcú, fiatal leány és feltűnően ideges fiatalember állt meg a lipótvárosi anyakönyvvezető előtt. Az ifjú vőlegény néha, félénk pillantásokat vetett az ajtóra, mintha az utolsó percben valami veszedelemtől tartana, majd kérlelve és sürgetően nézte, amint Mayer Kálmán anyakönyvvezető lassan felölti hivatása jelvényét: a piros -fehér-zöld színű széles selyemszalagot.

Még néhány perc múlt el és az anyakönyvvezető házastársaknak nyilvánította ki Weingarten Rózsit és Verő Endrét, a közelmúlt pesti idők legkalandosabb családi regényének sok vihart látott hőseit.

Verő Endre másfél évvel ezelőtt kosarat kapott a dúsgazdag Weingarten Salamontól, aki példátlan vakmerőségnek tartotta, hogy Rózsi leányát egy szegény aranyműves kérje meg. A szép Rózsi azonban kitartott titkos vőlegénye mellett és Weingarten Salamon is megtudta, hogy Verő nem olyan szegény, amilyennek képzelte: házrészt vett magának a Petneházy uccában. Akkorra új kifogása támadt az aranyműves ellen: Verő Endrét nem tartja elég vallásosan jámbor férfiúnak...

Végül is Rózsi megunta a huzavonát és elszökött hazulról. A zord szülők erre följelentették Verő Endrét leányszöktetés miatt. Az árvaszék könyörült meg végre a szerelmeseken és házassági engedélyt adott a makacs szülők helyett...

A vasárnapi esküvőn, persze, Weingarten Salamon és neje nem jelentek meg...Nem jöttek el Verő Endre szülei sem, mert ők viszont azt hitték, hogy Weingartenék jönnek el...Így a veronai Capulett és Montaque- ház Shakespeare tragédiájából ismeretes családi háborúsága happy end- del végződött...A nagyszámú ismerősök és a Weingarten cég alkalmazottainak örömére, akik teljesen megtöltötték az anyakönyvvezető hivatali szobáját.

Boldog vagyok, - mondta fölsóhajtva Verő, az új férj- végtelenül boldog. Most már nem történhet semmi baj...
Megkönnyebbülten nézett az ajtóra, ahonnan már nem fenyegeti veszély.
Majd belekarolva kétperces feleségébe- aki zavarában majdnem ráült a menyasszonyi bokrétájára- így folytatja:
Az emberek jók, tessék megírni, hogy az emberek jók... A Murányi ucca környékén, ahol az üzletem van, mindenki csak engem biztatott. Elhalmoztak munkával, a forgalom megnégyszereződött. A murányi ucca így adott nekem nászajándékot

A fiatalasszony pirulva fejezte be a beszélgetést:
- Garay ucca 26. alatt van a lakásunk, három szoba. Szépen berendezve.... Boldogok leszünk...