A Gázgyár illojális versennyel vádolja a Weiss Manfréd-konszernt és a Lámpagyárat

A jelentésben, amelyet jövő évi költségvetésével kapcsolatban hozott nyilvánosságra a székesfővárosi Gázművek igazgatósága, megállapítják, hogy a gázfogyasztás csökkenésének egyik oka a kőolaj egyre erősbödő versenye. Szakkörökben feltűnést keltett ez a megállapítás, mert eddig a villanyfogyasztás terjedésében látta a főváros gázgyára a fogyasztás összezsugorodásának főokát, nem pedig a petróleumlámpákban és főzőkben.

A Gázművek körében érdekes magyarázatot fűznek
a petróleum terjedéséhez. Szemrehányást tesznek a Weiss Manfréd műveknek, továbbá a Magyar Fém- és Lámpaárugyárnak, amelyek éveken keresztül főszállítói voltak a gázgyárnak és kályhákat, gyorsforralókat, gáztűzhelyeket, stb. szállítottak a fővárosnak, hogy most éppen ők fejtenek ki nagy propagandát a petróleum gyorsforralók elterjesztése érdekében.

A Gázgyár szerint ez illojális verseny,
mert olyan nagy rendelő, mint a főváros, megérdemelné, hogy ne támasszanak neki, illetve üzemeinek versenyt.

A Gázgyár szempontjából van valami igazság
ebben a megállapításban, de egyes kereskedelmi vállalatokat mégsem lehet arra kötelezni, hogy gyártási tevékenységüket egyetlen megrendelő érdekeihez szabják. Ebben a kérdésben különben érdekes fejleményekre van kilátás.