A munka és a mese

A Magyar Divatcsarnok hónapok óta nagy költséggel hatalmas építőmunkát végez: nagyobbítja és átalakítja helyiségeit. Többszáz építőmunkás dolgozik az áruházban, állványok emelkednek a pultok fölé, sürögnek-forognak a pallérok, kőművesek, festők, mázolók, lakatosok, épületasztalosok, ácsok és a többi iparos. Az építőmunkának ez a csodálatos, lázas, izgalmas lüktetését mindenki szemeláttára végzi a szorgos munkássereg.

Ez a hatalmas építőmunka a Nemzeti Munkahéten sem pihen,
sőt fokozottabban folyik tovább, hiszen így a munkahét közönsége vásárlás közben is láthatja az áruházban az eleven munkát. De a kereskedelmi munka az építkezés alatt semmivel sem csökkent, lendülettel halad tovább, úgy mint eddig és az átépítés alatt lévő áruház ezen a téren is nagyot és szépet alkotott a Nemzeti Munkahétre.

Három óriási kirakattal vesz részt a TESz kirakatversenyén.

Az egyik versenykirakatban tetőtől talpig hófehér csipkedíszben, lengő szőke hajjal áll révetegen álmából ébredve az elvarázsolt Csipkerózsika és mellette dacosan, harci páncélban a megmentő királyfi. Körülöttük ízléses kézimunkák díszelegnek, hódmezővásárhelyi csipkék, beszédes hirdetői a magyar népművészetben megnyilvánuló munka és élniakarásnak. Ha a szép kirakat szegletébe nem is írták volna oda, akaratlanul is mindenkinek eszébe jutna, hogy a trianoni rémuralomban szenvedő csonkaország megmentő, felébresztő királyfivá lenni nem utolsó sorban a magyar munka képes és hivatott.

A magyar munka dicsérete a másik versenykirakat is,
amelyben torontáli szőnyegek bizonyítják, hogy bárki fejedelmi pompával és kényelemmel rendezheti be lakását a szép magyar szőnyegekkel is. Valóságos védőbeszéd a rózsaszínben pompázó harmadik versenykirakat a női hiúság mellett. Finom piperecikkek, szebbnél-szebb női fehérneműk figyelmeztetnek arra, hogy sokezer magyar munkáskéznek ad munkát és ugyanannyi magyar munkáscsaládnak kenyeret a magyar fehérnemű és pipereipar.

Azonban nemcsak ez a három versenykirakat méltó arra,
hogy mindenki megtekintse, hanem meg kell nézni a Magyar Divatcsarnok valamennyi kirakatát. Világvárosi látványosság mindegyik. A magyar áruk forgalombahozása és ezzel párhuzamosan az építőmunkások foglalkoztatása komoly nemzeti munka, méltó arra, hogy a TESz Nemzeti Munkahéten erről külön megemlékezzünk.