Pusztít a halálsugár

Amióta á rádium, a röntgen és a rádió új utakat nyitott a technikusok számára, azóta talán szünet nélkül hajszolják a halálsugarak titkát is. Valamennyi fantaszta és tudós kutató szeme előtt az lebeg, hogy a világ legnagyobb hatalma jut annak a kezébe, aki láthatatlan sugarakkal tud tetszése szerint halált osztogatni.

Ennek az emberfeletti hatalomnak a birtokáért évtizedek óta szívós harc folyik, amelyet természetesen a nagy hadianyaggyárak és minden állam honvédelmi minisztériumai élénk figyelemmel kísérnek. Több ízben végigszántott mára világon a szenzációs hír: felfedezték a halálsugarakat. Szerencsére azonban minden esetben korainak bizonyult a nagy hűhó, mert kiderült, hogy a halál-sugarak egyelőre nem sokkal veszélyesebbek, mint a mohácsi vész idején használt elöltöltő puskák.

A szélcsendes fronton az elmúlt napokban egyszerre élénk mozgás támadt. A legmegbízhatóbb forrásból jött a híre annak, hogy sikerült a halál-sugarakat feltalálni. Az angolországi Leicesterben a technikai főiskolán mutatta be szakértők és a sajtó meghívott képviselői előtt C. R. Chadfield egyetemi tanár a legújabb kutatásainak eredményét.

A megjelent nézők szeme előtt helyezett különleges gépei elé élő rovarokat és egereket, majd megindította szerkezetének áramait és a következő pillanatban apró élőlények szinte villámsújtottan megmerevedtek és kimúltak. A szakértők alaposan átvizsgálták Chadfield tanár gépeit és megállapították, hogy az elpusztult állatok valóban a különleges és láthatatlan sugarak hatása következtében veszítették el az életüket. A kísérleteket mikroszkóp alatt tartott rovarokkal is megismételték.

A mikroszkóp hatalmas nagyítása megdöbbentően mutatta a halálsugarak szörnyű hatalmának pusztításait. A halálsugárral kivégzett állatokat elvitték a kísérlet színhelyéről és olyan természettudósoknak adták át őket, akik nem tudtak a kísérletről. A feladatuk az volt, hogy állapítsák meg a kimult állatok halálának okát.

Ez a törekvésük egyetlen esetben sem vezetett sikerre. Egybehangzóan az volt a vélemény, hogy az állatok természetes halállal multak ki. Chadfield tanár magyarázattal is szolgált a megdöbbentő felfedezéshez. Szerinte valamennyi állat idegrendszerének működését elektromos rezgések végzik. Ennek a tanulmányozása közben jött arra a gondolatra, hogy ezeket a rezgéseket mesterségesen előállított elektromos hullámokkal zavarja meg.

Egy egészen egyszerű rezgéskeltő berendezést készített, ami semmiben sem különbözik az általánosan használt rádiókészülékektől és a rezgéseket egy kerek fémlapra vezette. Ezután a rezgések gyorsaságát addig szabályozta, amíg a fémlap közelében elhelyezett apró állat idegrendszerének rezgéseivel azonos rezgést nem sikerült támasztania. Abban a pillanatban, amikor ez sikerült, az állat kimult.

Chadfield tanár szerint a két rezgés összekeveredése úgy hat az állatok idegrendszerére, mintha minden egyes idegsejtet külön felrobbantana. A hatást röviden ideg-gutának nevezhetjük. Azonnali halált okoz. A félelmetes kísérlet nagy nyugtalanságot keltett laikus körökben, mert attól tartanak, hogy hasonló módszerrel embereket is ki lehet végezni. Chadfield mosolyogva jegyezte meg, hogy ez a törekvése egyelőre még nem sikerült, mert a halálsugarak csak alacsonyrendű állatokat tudnak kivégezni. Kutyákkal már például nem volt „szerencséje”.

Az érdekes kísérletek komolyságára jellemző, hogy az angol kormány a további búvárkodások lehetővé tételére megengedte Chadfield tanárnak egy az eddiginél ezerszerte erősebb rádió rezgéskeltő berendezés felszerelését és üzembentartását. Az emberi életet tehát egyelőre nem fenyegeti közvetlen veszedelem Chadfield boszorkánykonyhája felöl.

Sőt! Az Ipari vállalatok nagy őrömmel üdvözlik a találmányt, mert úgy vélik, hogy ezzel a tej pasztörizálását és általában a konzervgyártást egészen új és sokkal gazdaságosabb alapokra fektethetik. Az eddigi költséges eljárások helyett ugyanis a jövőben elegendő lesz, ha Chadfield készülékének halálsugaraival sugározzák át az élelmiszert. Az összes kártékony bacillusok azonnal megdöglenek. Így lesz a félelmes halálsugárból a technikus kezében egy újabb fegyver az emberi élei ellenségeivel szemben.