A hármasszövetség megváltozása

Az utolsó napokban külföldi lapokban azt lehetett olvasni többször is, hogy a hármasszövetséget 1903-ban, mikor a szerződés lejár, nem fogják a mostani alakjában megujitani. Olaszország kilép a szövetségből és csatlakozni fog a franczia-orosz szövetséghez, mely a Balkán-szigeten levő Albánia iránt táplált igényeit inkább támogatja.

A mostani hármasszövetség pedig Olaszország helyett Angliával újul meg. Állítólag az olasz király nem barátja az Ausztria-Magyarországgal és Németországgal való szövetségnek, az új olasz külügyminiszter, Prinetti pedig még mint képviselő határozottan megtámadta Olaszország részvételét a hármas szövetségben. Most is neki tulajdonitják, hogy a hármas szövetségről hirek terjednek el, melyeket először a bajor követtel közölt.

Az olasz képviselőház márczius 8-iki ülésén Guerei képviselő ezért kérdést is intézett Prinettihez. A külügyminiszter azt válaszolta, hogy ő Bajorország követével a hármasszövetség megújitásáról sohasem beszélt. Guerci kijelentette, hogy a politikai és gazdasági okokból ellene van a hármasszövetség megújitásának és fentartja magának, hogy ezt a kérdést a külügyminiszterium költségvetésének tárgyalása alkalmával szellőztesse.