Három kegyelmes úr

A magyar bankélet három előkelő vezetőjével történt legutóbb feljegyzésre méltó esemény.
Abba a díszes és kisszámú körbe ugyanis, amelyet a kegyelmes magyar bankemberek alkotnak, belépett Schober Béla, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója. Abból az alkalomból kapta az I. osztályú magyar érdemkeresztet Schober, hogy évtizedeken keresztül különböző pozíciókban állt őrt a magyar pénz és hitelélet fontos posztjain. Popovics Sándorral együtt egyik megalapítója és naggyáfejlesztője volt a Magyar Nemzeti Banknak, amelynek vezérigazgatói székétől most megvált. Fájlalja a magyar gazdasági élet Schober Béla kikapcsolódását, de abban reménykedik, hogy pihenése csupán erőgyűjtés és fogunk még személyével, töretlen munkakészségével, találkozni az őt megillető helyen.

Ugyancsak a kegyelmes bankvezérek sorába került Erney Károly,
a Pesti Hazai Takarékpénztár alelnök vezérigazgatója is, akit életkora alapján bátran tekinthetünk a legfiatalabb kegyelmes úrnak a magánbankvezetők között. Mindössze hatvan éves Erney Károly, amely időből negyven esztendőt a bankéletben töltött és legutóbb múlt tíz esztendeje annak, hogy vezetője lett az ország legrégebbi és legelőkelőbb takarékpénztárának. Az ünneplés, amelyben néhány héttel ezelőtt szűkebb kollégái, a keddi közgyűlésen pedig a takarék részvényesei részesítették Erneyt, világosan bizonyítja, hogy a legfelsőbb kitüntetés mily nagy érdemek jutalmazása volt és mennyire találkozott a közhangulattal.

A harmadik kegyelmes, Weiss Fülöp.
Személye azért aktuális, mert legutóbb elhatározta, hogy könnyít munkáján, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak csupán elnöki hatáskörét tartja fenn magának, a legfőbb irányítást, de egyébként fokozatosan vissza akar vonulni a magánéletbe. Reméljük, a gazdasági életből való kikapcsolódás nem végleges elhatározása Weiss Fülöpnek és azokat a sikereket, amelyeket eddigi pályafutása során elért, még további eredményekkel fogja gazdagítani, a magyar gazdasági élet hasznára.