VII. Edvárd angol király németországi látogatása

VII. Edvárd angol király Németorságba ment sulyosan beteg nővéréne, a német császár édesanyjának látogatására. Berlinbe azonban VII. Edvárd király most nem megy, mert tudja, hogy a lakosság nem fogadná valami rokonszenvesen, különösen mióta mindenki meggyőződött, hogy az új angol királynak egyáltalán nem szándéka a boerkokkal való méltányos békekötést lehetővé tenni.

Az angol-német bizalmas viszonyt rosz szemmel nézik Oroszországban, valamint Francziaországban is. A khinai dolgokon kívül sok más egyéb is járult hozzá a német-orosz barátság elhidegüléséhez. Ilyen például Bülow gróf német kanczellár ismeretes nyilatkozata a tervezett gabonavámok tekintetében. Erre az orosz pénzügyminiszter közlönyei egész nyiltan a vámháborúval fenyegetőznek.

Ha Németország fölemeli a gabonavámot, akkor Oroszország nemcsak a német iparczikkek vámját emeli, hanem külön adót vet a német honosságú vállalkozóknak Oroszországban levő iparvállalataira is. Ugyanilyenformán bánt el az amerikai Egyesült-Államokkal is.