Fejlődés a kémiai iparokban

Érdekes áttekintést nyujt a magyar kémiai iparok helyzetéről a jelentés, amelyet a Magyar Kémikusok Egyesülete közgyűlésén ismertet Pillitz Dezső főtitkár. A legnagyobb fejlődés a gumiiparban tapasztalható, 60 százalékkal több nyers kaucsukot hoztak be, mint a mult évben. Három-négy százalékos áremelést is beismer a jelentés a gyógyszerkészítmények piacán, a kénsav és kénsavtermékek eladási lehetősége is megjavult, bár a szuperfoszfátban a javulás minimális. Igy 1931-ben is szünetel a szuperfoszfátgyártás, mert a mezőgazdák még mindig nem tudnak, vagy nem akarnak műtrágyát vásárolni. A cukoripar nagyobb készleteket gyártott ki, de a fölösleg külföldi elhelyezése nagy nehézségekbe ütközött, végül pedig csak igen alacsony áron volt lehetséges.

A kereskedelmi szerződések károsan befolyásolták
a magyar bőripar fejlődését. Olyan külföldi készbőröket is hoztak be, amelyeknek nyolcvan százaléka idehaza is gyártható lett volna. A textilipar elég jól volt foglalkoztatva, berendezését már hazai gépekkel tudta kiegészíteni, a hazi gyapjúfeldolgozó gyáraknál nehézségek léptek fel, pedig elegendő lett volna számukra az idehaza termelt gyapjú. Ezt azonban nagyrészt felvásárolta Németország, helyette drága pénzért készárut voltunk kénytelenek behozni.

Az új kémiai iparágak közül az elektrolitikus klórgyártás
igen eredményesnek bizonyult. Festékiparunk lassan-lassan függetleníti magát a külföldtől. Péten nemsokára új iparágként működik a Vargha József dr. műegyetemi tanár szabadalma alapján barnaszénkátrányból benzint előállító kísérleti telep. A kémiai ipar egyik nagy eredménye volt, – mondja a jelentés – a bauxit ipari feldolgozásának megindulása és a hazai alumíniumgyártás megvalósítása. (Ennek a bauxit feldolgozásnak a részletei nagyon érdeklik a nyilvánosságot.)

Egyes érdekképviseletek számára
a kereskedelmi kormány azt az autoritást biztosítja, hogy bizonyos produktumokkal, árukkal kapcsolatban hozzájuk kell fordulni szakvéleményért. Ezeknek az érdekképviseleteknek a listáját külön jegyzékben fogja kiadni a kereskedelmi miniszter és a Magyar Kémikusok Egyesülete rajta lesz a listán.

Érdekesen foglalkozik a jelentés S. D. Pratt, népszövetségi technikai szakértő
megállapításával. E szerint a kémiai háború megszüntetésének a lehetősége országonként megszervezett kémikusok összefogásától várható. Nem tudjuk, analizálták-e a derék vegyészek e kijelentést, de bizonyos, hogy a jövő esetleges kémiai háborúját ezzel aligha lehetne megakadályozni.