Az angol külügyminiszter és Eden lord ma befejezik Hitlerrel folytatott tanácskozásukat

London, március 25.
Sir John Simon a croydoni repülőtéren Berlinbe való elutazása előtt a következő kijelentést tette:
Nem hiszem, hogy a berlini látogatás közvetlen eredményeket hozzon, ehhez túlságosan súlyosak a problémák. Egy bizonyos, teljes erővel fogunk küzdeni közös célunkért: a béke fenntartásáért és az emberek közti jóakaratért.

Az angol államférfiakat óriási lelkesedéssel fogadta Berlin
Berlin, március 25.
A német főváros óriási lelkesedéssel fogadta Sir John Simon angol külügyminisztert és Eden lord pecsétőrt, akik vasárnap délután fél 6-kor érkeztek meg a tempelhofi repülőtérre. Hitler kancellár nevében Meixner államtitkár, a birodalmi kormány képviseletében Neurath báró külügyminiszter és Bülow külügyi államtitkár köszöntötték az angol vendégeket, akik az Adlon-szállóban szálltak meg és onnan az angol nagykövetségre mentek. Itt hosszú és beható beszélgetés folyt le Sir John és Neurath külügyminiszter között. A német sajtó a két angol miniszter látogatásának szimbolikus jelentőségét emeli ki és hangsúlyozza, hogy Anglia akadályozta meg, hogy egyes nyugati hatalmak erőszakos intézkedéseket tegyenek Németország ellen.

A Völkische Beobachter azt írjam hogy az angol kormányférfiak nyílt kérdéseire a német kormány ugyanilyen nyilt választ fog adni. A többi lap hangsúlyozza, hogy Németország a maga részéről mindent el fog követni az európai béke biztosítására.

Az angol és német államférfiak tanácskozása hétfőn délelőtt ź 11 órakor kezdődött meg Hitler Adolf kancellár dolgozószobájában. A megbeszélések ź 2-ig tartottak és félórás ebédszünet után délután folytatódtak. Az ebédet Neurath báró birodalmi külügyminiszter adta Sir John Simon és Eden tiszteletére. A hétfői megbeszélések befejezése után rövid hivatalos közleményt adtak ki, amely semmi lényeges dolgot nem tartalmaz. Berlini diplomáciai körökben úgy vélik, hogy a tanácskozások kedden este végetérnek, mert Eden Moszkvába utazik. Sir John Simon a keddi éjszakát még Berlinben tölti és szerda reggel repülőgépen tér vissza az angol fővárosba.

A Reuter-iroda berlini levelezőjének Londonba küldött levelezője szerint a berlini angol-német tárgyalások során igen nehéz lesz a megegyezés a keleti meg nem támadási paktum, a német hadsereg létszáma, valamint az osztrák Anschluss kérdésében. A keleti egyezményt a mai formájában Németország semmi körülmények között sem írja alá, viszont alig tételezhető fel, hogy Hitler kifejezetten lemondana osztrák terveiről.

A német hadsereg létszáma kérdésében kompromisszumos megoldást várnak a gyarmatok visszaadásának ügyében pedig csak a Népszövetség van hivatva dönteni, ez a kérdés tehát csak akkor kerülhet tárgyalásra, ha Németország belépett a Népszövetségbe.

London örül a barátságos fogadtatásnak
London, március 25.
Az angol sajtó rendkívül óvatosan foglalkozik a külügyminiszter berlini útjával és gondosan kerül minden célzást, amely a küszöbön álló tárgyalások eredményét veszélyeztetné. A lapok megelégedéssel jelentik, milyen barátságos fogadtatásban volt része az angol államférfiaknak a német fővárosban, de kiemelik, hogy Sir John Simont kissé zavarba hozta a kirendelt S. S.-különítmény parancsnokának katonás jelentkezése.

Párizs tapsol az olasz mozgósításnak

Párizs, március 25.
A francia lapok nagy bizalmatlansággal tekintenek a berlini tárgyalások elé és attól félnek, hogy a német diplomácia éket kíván verni Franciaország és Anglia közé. A lapok berlini tudósítói szerint a német kormány békülékeny és kész arra, hogy visszatérjen a Népszövetségbe, ha Franciaország a Népszövetség tanácsainak összehívására vonatkozó legutóbbi beadványát visszavonja. A tanácsot egyébként már április 15-ére összehívták.

A Matin kiemeli, hogy megtorló intézkedések csak abban az esetben jöhetnek szóba, ha Németország a stresai határozatokat elutasítja.

Pertinax az Echo de Paris-ban azt írja, hogy egységes angol-olasz frontról nem lehet szó, mert Anglia ma már kétségtelenül külön utakon jár.

Annál nagyobb lelkesedéssel üdvözli a francia sajtó Olaszországot, a köztársaság legújabb barátját. Hírek keringenek arról, hogy Franciaország hajlandó Madagaszkár szigetét gyarmatosítási célra 75 millió font vételár ellenében Olaszországnak átengedni. Igen mély és kedvező hatást tett a francia közvéleményre, a legújabb olasz mozgósítás, amelyet a párizsi lapok kizárólag a német veszedelem ellen foganatosított óvóintézkedésnek tekintenek.

A németek engedményekre hajlanak - írja Sauerwein
Párizs, március 25.
A francia sajtó feszült érdeklődéssel, de nem titkolt aggodalommal figyeli a berlini angol-német tárgyalásokat. A lapok nagy része arra számit, hogy a németek bizonyos engedményeket fognak tenni. Sauerwein szerint a német hadsereg létszáma kérdésében hajlandók engedni a németek, továbbá későbbre halasztják a haditengerészet kiépítését és készek megkötni a légügyi egyezményt a légi támadórajok számbeli korlátozásával. Sauerwein szerint Hitler a következőket jelentette ki: „Az új német hadseregre vonatkozó számadatokat egy másik törvény módosíthatja. Ha Flandin lemond a kétéves szolgálati időről én is módosítani fogom a létszámot.”