Rövidek

A külpolitikába is belejátszó belpolitikai ellentétekkel jó külpolitikát egyetlen nemzet sem csinálhat! – mondja Kozma Miklós

Kiskunhalasról jelentik: Kozma Miklós felsőházi tag vasárnap előadást tartott az aktuális külpolitikai kérdésekről. – A londoni és a római megállapodás – mondotta többek között – a Dunamedence államait szeretném egymáshoz közelebb hozni. A kérdés nehéz, az ellentétek áthidalása időt és tapintatot igényel, de már a Rómában és Londonban kialakult nyugodtabb atmoszféra jó hatással volt az érdekelt államokra. A tervbevett dunamedencei megegyezés a mi részünkről közreműködési készségre talál, az egyenjogúság, a kisebbségi kérdés és a békés revizió jogának elismerése alapján. Fecsegő vagy hisztérikus nemzettel, fegyelmezetlen sajtóval vagy a külpolitikába is belejátszó belpolitikai ellentétekkel jó külpolitikát egyetlen nemzet sem csinálhat.

Gömbös miniszterelnök, Kozma, Fabinyi, Bornemisza és Lázár miniszterek, államtitkárok és pártvezérek felszólalása az ezer programbeszéd vasárnapján

Bethlen éles és harcias ellentámadásba csapott át és kíméletlen őszinteséggel elmondotta Kanizsán, hogy került Gömbös és Eckhardt „harapófogójába”. „Megvártam nyugodtan, amíg hátulról ledöftek, lehullott szememről a hályog”.

Fábián: „Tiltakozunk, hogy reánk barna alkotmányt erőszakoljanak!”
Vasárnap délelőtt Fábián Béla Újpesten tartott beszámoló és programbeszédet. Kétezer ember ünnepelte Fábiánt, akit Gratz Gusztáv is elkisért.

- Nekem tulajdonképpen nem is kell támogatnom Fábiánt, - mondotta beszédében Gratz – mert hisz a tettei támogatják.

A gazdasági életet nem lehet belefojtani a bürokráciába, szabadságra van szükség!
Az élet harcosi jobban tudják, mit kell tenni, mint azok, akik íróasztalok mellett rendeleteket gyártanak.

Ezután Fábián Béla beszélt:
Ma ide hozzánk nyugati barna virágokat akarnak átplántálni, de mi azt tanultuk, hogy legyünk büszkék a magyar alkotmányra és ezért tiltakozunk, hogy reánk barna alkotmányt erőszakoljanak. Nekünk szélsőséges irányzatok helyett azon az úton kell menni, amelyet a miniszterelnök falmelletti útnak nevez.

Fábián Bélát programbeszédének elmondása után hatalmas tömeg kisérte végig Ujpest uccáin. Vasárnap délután Fábián Rákospalotán beszélt többezer választó előtt.

Göring Budapestre jön(?)
Bécs, március 25.
A Der Morgen berlini tudósítója megbízható forrásból arról értesül, hogy Göring porosz miniszterelnök még ezen a héten, valószinűleg csütörtökön, Budapestre utazik.
Göring budapesti útját már Sir John Simon angol külügyminiszter berlini útja előtt elhatározták. A tudósító feltevése szerint Göring budapesti látogatása összefüggésben áll az általános hadkötelezettségnek Németországban történt bevezetésével.

Venizelosz Bécsbe készül

Nápolyból jelentik: Venizelosz, a legutóbb levert forradalom bujdosó vezére, aki feleségével és titkáraival a Parker-szállodában szállt meg, kijelentette, hogy csak rövid időt tölt Olaszországban. Onnan Franciaországba utazik, rövidesen azonban látogatást akar tenni Ausztriában és Bécsben.