Hivatalos jelentés a négynapos stresai tanácskozásról

Stresa, április 14.

Az olasz, francia és angol kormányok képviselői Stresában megvizsgálták az általános európai helyzetet és megállapították teljes egyetértésüket a különböző megvitatott kérdések szempontjából:
I. Megállapodtak közös irányvonalban, amelyet a francia kormánynak a Népszövetség Tanácsához benyujtott jegyzéke körül kifejlődő vitában követnek.

II. A megszerzett tájékoztatások megerősítették a tárgyalókat abban a meggyőződésben, hogy folytatni kell azokat a tárgyalásokat, amelyek a keleteurópai biztonság már régóta óhajtott fejlődésére irányulnak.

III. A három kormány képviselői újból megvizsgálták az osztrák helyzetet és újból megerősítik azt az elhatározást, hogy egymással tanácskozni fognak a foganatosítandó rendszabályok szempontjából, amelyek akkor válnak szükségessé, ha Ausztria függetlenségét vagy területi épségét veszélyeztetve látnák.

IV. Ami a Kelet-Európa számára javasolt légi egyezményt illeti, a három kormány képviselői megállapították az elveket és eljárási módokat, amelyekhez ragaszkodni kell és teljes igyekezettel tanulmányozni fogják a londoni nyilatkozatban meghatározott öt hatalom megegyezésének előkészítését.

V. A fegyverkezések kérdésére rátérve, a három hatalom képviselői sajnálattal állapították meg, hogy a német kormány egyoldalú eljárása súlyosan megrendítette a közvélemény bizalmát a béke rendjének szilárdításában. Másrészt a német fegyverkezés nagy mértéke megsemmisítette mindazoknak a kvantitatív tervezeteknek értékét, amelyeken mindeddig a leszerelésre irányuló erőfeszítések alapultak és teljesen megsemmisítette azokat a reményeket is, amelyek ezeket az erőfeszítéseket táplálták. Ennek ellenére a három hatalom képviselői továbbra is csatlakozni akarnak minden gyakorlati jellegű erőfeszítéshez, amely nemzetközi szabályzatot akar létesíteni a fegyverkezések korlátozására.

VI. A három kormány képviselői tudomásul vették azt az óhajt, amelyet azok az államok terjesztettek elő, amelyeknek katonai rendelkezéseit a saint-germani, trianoni és neuilly-i békeszerződések határozták meg, hogy ezeket a rendelkezéseket revideálják. Elhatározták tehát, hogy diplomáciai úton értesítik erről a többi érdekelt államot. Megegyeztek abban, hogy az érdekelt államoknak ajánlani fogják, hogy ezt a kérdést megvizsgálják a megegyezéssel való rendezés szempontjából, úgyhogy az az általános biztonsági kerete és a regionális biztonsági rendszerbe beleilleszkedjék.

A fenti hivatalos jelentésen kívül az angol és olasz kormány hivatalos nyilatkozatot is adott ki a locarnoi szerződésre vonatkozóan, amelyben ünnepélyesen megerősítik mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyezmény alapján magukra vállaltak és kijelentik, hogy megfelelő esetben hűségesen teljesíteni fogják annak rendelkezéseit.

A három nagyhatalom képviselői még egy zárónyilatkozatot is tettek, amely a következőképpen szól:
A három hatalom, amelynek politikája a béke kollektív megőrzése a Népszövetség keretein belül, megállapítja teljes egyetértését abban, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel szeme fog helyezkedni a szerződések egyoldalú megváltoztatására irányuló minden törekvéssel, amely veszélyeztetné Európa békéjét; ebből a célból a három hatalom szoros és szivélyes együttműködésben fog eljárni.