Rövidek

„A 15 éve tartó válságnak most vagyunk a tetőfokán!” – mondta Hóman Bálint kultuszminiszter
Székesfehérvár, április 7.
Hóman Bálint kultuszminiszter vasárnap délelőtt Székesfehérvárra érkezett és a városháza Szent Isván-termében ünnepélyes keretek között vette át Székesfehérvár egyhangú mandátumát.

- Katasztrofálisan nehéz nemzetünk mai helyzete. Ne ringassuk magunkat illuziókba, mondotta Hóman, a tizenöt éve tartó válságnak most vagyunk a tetőfokán. A nemzet ilyen nehéz óráiban magyar embernek nem szabad pártoskodni, személyeskedni, kicsinyes dolgokkal előhozakodni, apró sérelmeket felhánytorgatni. Nem szabad osztálypolitikát és a hivatások közötti ellentéteket szító politikát folytatni!

Érdekessége a mandátumátadásnak, hogy a teremben csak két emberen volt egységespárti jelvény: a miniszteren és a főispánon.

Kibuktatták Grigert, Pallavicinit, Lázár Miklóst, Zsilinszkyt, Fenyő Miksát, Hegymegi Kiss Pált és sok más vezető politikust a március 31-iki nyilt választáson.
Budapest, április 7.

Budapestet nem érdekelte a választás
A szavazóknak csak 75%-a szavazott.

A vasárnapi pótválasztásokon csak egyetlen ellenzéki: Strausz István kapott mandátumot

Szabadszálláson Váry Albert 42 szótöbbséggel győzött.

Kozma belügyminiszter rádión át szólt vasárnap az idegenben szétszórt magyarokhoz

Vasárnap Kozma Miklós belügyminiszter a rádióban mondott köszönetet a külföldi magyarságnak azért az együttérzésért, amelynek annyi szép jelét adták a jugoszlávai magyarok tömeges kiutasítása idején. Elmondta a miniszter, hogy külföldi magyar egyesületek és alkalmi szervezetek nemcsak felemelték szavukat a magyar ügy külföldi barátai előtt, de egész pénzkészletüket fölajánlották a hontalanok megsegítésére.

A miniszter felsorolta azokat az északamerikai, argentinai, braziliai, kanadai, egyiptomi, majd a legkülönbözőbb európai városok nevét, amelyeknek magyarjai a hazaszeretetnek és a honfitársi hűségnek olyan gyönyörű jelét adták. „És köszönöm nektek – folytatta – mind, ti többi magyar névtelenek, akik a Tűzföldtől a Hudson-öbölig, a Csendes tengertől az Atlanti óceánig, az Északi tengertől a Földközi tengerig, a belga partoktól a távol Keletig szenvedő véreitek segítségére siettetek.”

Mi lesz a francia-orosz szövetséggel?

Moszkva, április 22.
(Az Havas ügynökség jelentése.) Litvinov külügy népbiztos Genfből jövet visszaérkezett Moszkvába.

Párizs, április 22.
Húsvétkor a párizsi szovjetkövetség a következő hivatalos közleményt adta ki: „Litvinov külügyi népbiztos és Laval külügyminiszter között a tárgyalások egyelőre félbeszakadtak. A külügyi népbiztos Moszkvába utazott, hogy jelentést tegyen a népbiztosok tanácsának.”

A párizsi lapok kiemelik, hogy az orosz-francia egyezmény megkötése hosszú időre kitolódott.

A király elnöklete alatt ülésezett vasárnap a román nemzetvédelmi tanács

Bukarestből jelentik: A nemzetvédelmi tanács vasárnap Károly király elnöklete alatt ülést tartott, hogy letárgyalja a hadsereg felszerelésének programját. Taterescu miniszterelnök és Angelescu hadügyminiszter terjesztette elő a több évre szóló tervezetet, amelyet hadfelszerelési kölcsön igénybevételével és új illetékek bevezetésével fognak megvalósítani. Prezan tábornagy a kormány által előterjesztett javaslatot „hősi tervnek” és „hősi törekvésnek” mondotta.