Ujra az állástalan diplomások

Az állástalan diplomások elhelyezésével kapcsolatban a GyOSz és a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete évi jelentései megállapítják, mely szerint minden nehézség nélkül sikerült az összes állástalan kémikusokat elhelyezni.

Miután ez a híradás
– amely csak a helyzet fölismeréséből eredhet, – alkalmas lehet arra, hogy fontos tömegeket csábítson a kémikusi pályára, a Magyar Kémikusok Egyesülete szükségesnek tartja annak hangsúlyozását, hogy igen jelentékeny azoknak a kémikusoknak a száma, akik évek óta munka nélkül vannak és hiába keresnek elhelyezkedést.

A Magyar Kémikusok Egyesülete,
amely közel 600 kémikust számít tagjai közé, 81 állástalant tart nyilván. Ezek közül 9 budapesti műegyetemet végzett vegyészmérnök, 27 a magyar tudományegyetemeken végzett természettudománykari bölcsész, akik túlnyomórészt kémiai doktorok. Ehhez járul még 22 külföldön végzett főiskolai diplomás, 8 felsőipariskolát végzett vegyész és 15 olyan tag, aki nem adott meg közelebbi kvalifikációt.

Tekintettel arra, hogy a magyar kémikusok nagyrésze
nem tagja az Egyesületnek, egészen bizonyos, hogy a Magyar Kémikusok Egyesületében kimutatott állástalanokon kívül, igen jelentékeny számú olyan állástalan kémikus van Magyarországon, akik ezen nyilvántartásban nem szerepelnek. Szükségesnek tartja a Magyar Kémikusok Egyesülete, hogy ezeket az adatokat nyomatékosan ajánlja a pályaválasztó fiatalság figyelmébe.