Rövidek

Több politikust letartóztatott a rendőrség Szófiában, ahol mára a kormány lemondását várják
Szófia, június 30.
Politikai körökben arról beszélnek, hogy a Tosef-kormány hétfőn vagy kedden beadja lemondását. A rendőrség a kormány utasításra több politikust letartóztatott.

Ezek a politikusok részt vettek a május 19-i államcsínyben, amelynek vezére Velcsey ezredes volt. Őt is le akarták tartóztatni, de megszökött Szófiából és most ismeretlen helyen tartózkodik. Velcsey ezredes lapját, a Kambánát elkobozták és betiltották.

„A Habsburgok visszatérését nem engedi meg a kisantant”
Belgrád, július 14.
Pál régensherceg és kisérete Szinajából visszaérkezett. A herceg Blenbe utazott, hogy találkozhasson az ott tartózkodó Kondilys görög hadügyminiszterrel.

Prága, július 14.
(A Cseh Távirati Iroda jelentése.) A Prager Presse „A Habsburgok és a kisantant” című cikkében határozottan visszautasítja azokat a célzatos hireszteléseket, amelyek szerint Csehország ebben a kérdésben pillanatnyilag nem foglal el olyan elutasító álláspontot, mint a kisantantszövetség másik két tagja. A lap megállapítja, hogy nemcsak a Habsburgok visszatérésének lehetővé tételéhez nem járulnak hozzá a kisantantállamok, hanem még ezirányú tárgyalásokba sem bocsátkozna egyikük sem.

A kisantantnak a Habsburg-kérdésben elfoglalt álláspontja a háború befejezése óta nem változott.

Sztojadinovics fenntartja a diktatúra minden törvényét!

Belgrád, július 21.
A szkupstina vasárnap ülést tartott, amelynek szenzációja Sztojadinovics miniszterelnök beszéde volt:
- Ajánlom - mondotta –, hogy az ellenzéki pártok kössenek politikai fegyverszünetet a kormánypárttal. A jelenlegi törvények érvényben vannak mindaddig amíg azokat meg nem változtatják. Ezeket a törvényeket mindenkinek tisztelnie kell és a kormány minden erejével azon lesz, hogy betartásukat biztosítsa.

Hatszáz ügyvéd a köztársaság fenntartását követeli Görögországban
Athénből jelentik: Caldarisz miniszterelnök ujságirók előtt kijelentette, hogy a népszavazást a kormány és a képviselőház által közös egyetértésben megállapított időben megtartják. Caldarisz közben folytatja tárgyalásait az ellenzék vezéreivel, mert mindent el akar követni abban a tekintetben, hogy a népszavazás híven tükrözze vissza a görög nép akaratát. Hatszáz athéni ügyvéd kiáltványt írt alá, amelyben a köztársasági alkotmány fenntartása mellett foglaltak állást.

A Nep-ből kilépett Sulyok Dezső augusztus 4-én felszólal a legitimista néppárt gyöngyösi nagygyűlésén
A legitimista néppártnak egymásután nyolc népgyűlését tiltották be a vidéki hatóságok. A pártvezetőség érintkezésbe lépett Kozma belügyminiszterre és a vele folytatott tanácskozás után remélik, hogy augusztus elejétől kezdődőleg sorozatosan tarthatják meg a párt népgyűléseit.

A legitimista néppárt első nyári nagygyűlését Gyöngyösön tartják meg, ahol Sigray Antal gróf lesz a vezérszónok, de felszólal a Nep-ből kilépett és a legitimista néppárthoz csatlakozó Sulyok Dezső is, akinek ez lesz az első ellenzéki szereplése.

Ki kell-e lépniök a Nep-képviselőknek a reformnemzedékből?

Politikai körökben feltűnést keltett az a vasárnapi hír, hogy a reformnemzedékhez tartozó Nep-képviselők a kormánytól, illetőleg a pártvezetőségtől utasítást kaptak arra, hogy a reformnemzedékből kilépjenek. Ezt az elhatározást azzal indokolják, hogy a reformnemzedékben ellenzéki hangulat kerekedett felül és így a Nep-képviselőknek nem lehet ott keresnivalójuk. A kormányhoz közelálló politikai körökben viszont cáfolják a hírt és azt hangoztatják, hogy ennek célja nem más, mint hogy ellentéteket támasszanak a Nep és a reformnemzedékhez tartozó politikusok között.