Francia tiltakozások a fasizmus ellen

Párizs, augusztus 11.

Lebrun elnök vasárnap Metzben a háború hősi halottainak emlékművénél nagyobb beszédet mondott, amelyben megemlékezett a legutóbbi napok súlyos zavargásairól is.

- A hősök szobráról azt a felhívást intézem a francia néphez, - hogy őrizze meg a rendet és nyugalmat. Franciaország polgárai a köztársasági törvénynek védelme alatt a legteljesebb szabadságot élvezik, de ezt csak a nyugalom, rend, összhang és bizalom légkörében lehet fentartani.
Franciaországnak nem kell semmiféle diktatúra, ezért elfojtunk minden zendülést és forradalmat, amely a diktatúra útját egyengeti.

Léon Blum, a szocialista párt vezére, a Populalreben így ír:
- Nem fogjuk eltűrni, hogy a fasizmust meghonosítsák Franciaországban! A fasizmus azzal a módszerrel dolgozik, hogy fokozatosan korlátozzák a demokratikus szabadságot és a köztársasági jogokat. Mi tökéletesen el vagyunk szánva arra, hogy megvédelmezzük jogainkat.

Az Echo de Paris szerint Laval az országot kivánja megmenteni a romlástól. Nincs egy perc veszteni való ideje sem, mert forradalomelőtti korszakban élünk.