Rövidek

Mussolini a Kelet-Afrikába induló csapatokhoz

Róma, augusztus 4.
- Kijelentem nektek, szülőföldem önkéntes feketeingesei, akiknek vérében van a harc, mint általában e fasiszta korszak egész ifjúságának, kijelentem nektek, nyugodt Piemont és tüzes Szicilia feketeingesei, hogy elszántuk magunkat a nagy, döntő küzdelemre és azt rendíthetetlenül folytatjuk a végső győzelemig.

A Független Kisgazdapárt Budapestre hívta Országos Nagyválaszmányának tagjait

A Független Kisgazdapárt augusztus 19-re Budapestre összehívta Országos Nagyválasztmányának tagjait, hogy a párt politikai szempontból igen jelentős közgyűlésen Szíjj Bálint felsőházi tag elnököl, az általános politikai és gazdasági helyzetről pedig Eckhardt Tibor pártvezér tájékoztatja a vidéki pártvezetőket. A földmunkáskérdés megoldásáról Tildy Zoltán ügyvezető alelnök tesz előterjesztéseket. Értesülésünk szerint a nagyválasztmány hangulata élesen ellenzéki és így minden valószínűség szerint olyan határozatokat fognak hozni, amely a Kisgazdapárt parlamenti csoportját is fokozottabban és erőteljesebben ellenzéki magatartásra serkenti.

Anglia nagyszabású katonai intézkedéseket tesz az abesszín határon

London, augusztus 11.
Az angol kormány elhatározta, hogy az Abesszínia és Szudán határán állomásozó angol katonai csapatokat öt hadosztállyal megerősíti. A csapatok Egyiptomban lesznek felállítva, azzal a rendeltetéssel, hogy háború esetére biztosítsák Szudán semlegességét.

Párizsi félhivatalos jelentés a magyar álláspontról a dunai egyezmény kérdésében

Párizsból jelentik: Az Havas iroda jelenti Budapestről: A magyar kormány álláspontja a dunai egyezmény kérdésében, úgylátszik, nem alakul ki Gömbös miniszterelnök legutóbbi beszéde óta. Hír szerint elhatározták, hogy az eseteleges újabb megbeszéléseken résztvesznek, de követelni fogják a teljes jogegyenlőség elismerését ahhoz, hogy bármilyen egyezmény aláírásába belemenjenek. A be nem avatkozási záradék elfogadásával Magyarország meg akarja óvni szabadságát, hogy törődhessék a kisantantállamokban élő magyar kisebbségekkel és érdeklődhessék irántuk, egyben pedig fenntartaná a trianoni szerződés reviziójára irányuló követeléseit. Magyarország végül visszautasít mindenféle olyan szerződési rendelkezést, amely kölcsönös segélynyujtást ír elő.

Tripla főispánság és egyéb álláshalmozások a reformkorszak virányain

A mult heti számunkban e cím alatt közölt felvidéki levél, amely Kozma György hármas főispánságát és egyéb álláshalmozásokat tett szóvá, széles körben keltett feltűnést és együttérzést. Rengeteg hozzászólással keresték fel lapunkat, különösen Zemplén, Szabolcs és Csongrád megyékből, amelyek mind azt látszanak bizonyítani, hogy a magyar társadalom kissé únja már a reformkorszak cik-cakos vonalvezetését, a Nep képviselőinek, élharcosainak és egyéb titánjainak öblös frázisait, a beváltatlan ígéretek garmadáját, amelyek a polgárság hitét és bizalmát bizony alaposan próbára tették.