Gömbös Hitlernél

Berlin, szeptember 29.
(A Magyar Távirati Iroda jelentése.) Gömbös miniszterelnök tiszteletére vasárnap egész sor fogadást és ünnepséget rendeztek. Gömbös Gyula Blomberg vezérezredes, birodalmi hadügyminiszternél tett látogatása után a névtelen katona síremlékéhez ment és ott koszorút tett le, piros-fehér-zöld szalagán ezzel a felírással: „A német hősöknek – a m. kir. miniszterelnök”.A koszorúletétel után a kivonult díszszázad elvonult Gömbös Gyula miniszterelnök előtt.

Neurath birodalmi külügyminiszternél tett látogatása után Gömbös Gyula miniszterelnököt Hitler vezér és birodalmi kancellár fogadta hosszabb megbeszélésre, amelyen Göring porosz miniszterelnök is résztvett.

A birodalmi kancellári palota előtt nagy tömeg gyűlt össze, amely a magyar miniszterelnököt és Göringet éljenzéssel üdvözölte.

A tanácskozás után Göring tábornok palotájában villásreggelit adott, amelyen Gömbös miniszterelnökön és kísérletének tagjain kívül nagy számban jelentek meg német személyiségek feleségükkel együtt.

Göringék rokonain kívül többek között résztvettek a villásreggelin Neurath báró, Blomberg vezérezredes, Schacht dr. és Kerrl birodalmi miniszterek, továbbá Ribbentrop nagykövet, Milch és Körner államtitkárok.

Gömbös Berlin után Rómába készül
Róma, szeptember 29.
Diplomáciai körökben érdeklődéssel kísérik Gömbös miniszterelnök berlini tanácskozását, amely az olasz-osztrák-magyar együttműködés vonalán mozog, de amelyet a német-olasz közeledés gondolata irányít. Gömbös Gyula miniszterelnök berlini útjáról Bécs és Róma egyformán előre tájékozva volt.

A külföldi sajtónak azon híveit, amelyek szerint Berlinben német-magyar katonai szövetség megkötéséről tárgyalnak, itt tartózkodással veszik tudomásul és a légvédelmi egyezményről szóló hírek is hasonló megítélésben részesülnek.

Egyébként úgy tudják, hogy Gömbös miniszterelnök berlini útja után – ha nem is a közeli napokban, de mindenesetre az ősz folyamán – Rómába ugyancsak ellátogat, hogy Mussolinivel tanácskozzék és vele egyidejűleg Rómában lesz Schuschnigg osztrák kancellár is.