Aggasztó tünetek a köztisztviselők eladósodása körül

A közalkalmazottak anyagi helyzete az utóbbi hónapokban erősen romlott.
A kérdés mindenkori leghívebb fokmérője az előlegek és kölcsönök igénybevétele, ezen a téren pedig feltűnő jelenségek mutatkoznak. A Pénzintézeti Központ az elmult időkben általában ki tudta elégíteni a közalkalmazottak ilyenirányú igényeit. Az utóbbi időben hetenként 800 kölcsönkérvény érkezik a Pénzintézeti Központ tisztviselői kölcsönosztályához. A mult év hasonló időszakához képest ez 35 százalékos emelkedést jelent.

De nem csupán az aránylag magas kamattal terhelt,
legfeljebb négy év alatt törlesztendő kölcsön iránt mutatkozik ekkora érdeklődés. A tisztviselők, akik nem a hathavi fizetésüknek megfelelő összeget kérnek, hanem kéthavi fizetésnek megfelelő, kamatmentes, egy év alatt visszafizetendő előleget szeretnének kapni, elárasztják kérvényeikkel a PK-t. Az egyes tárcák keretében a fizetések négy százalékának az erejéig engedélyezhetők fizetési előlegek.

Az igénylés oly nagymérvű,
hogy több tárca kénytelen volt ép most karácsony előtt beszüntetni az előlegek folyósítását, a fedezet kimerülése következtében. Jellemző, hogy a kérvényezők között nem csupán kisemberek szerepelnek, hanem majdnem ugyanolyan százalékban nagyobb állású tisztviselők és funkcionáriusok is.

Sok olyan tisztviselő fordult kölcsönért, vagy előlegért
a PK-hoz, akik eddig egyetlenegyszer sem vettek igénybe ilyen segítséget. A négyszeri fizetéscsökkentés és egyes cikkek drágulása komoly formában érezteti hatását. Beavatott információ szerint nem lehetetlen, hogy a tisztviselők eladósodása, anyagi helyzetének gyengülése következtében a kormánynak foglalkoznia kell egyszeri segély kiszolgáltatásának a gondolatával.