Az időmérés mai módja és eszközei, a "szinkron” óra

A kvarcóra járásának vizsgálatából kapott eredmények a következők: Napi járás 0.001-2 mp egy 24 órás megfigyelési sorozatból számítva. Ugyanez adódott egy 30 napos észlelési sorozatból is. Ha sikerül az óra járását ennél az értéknél állandósítani, úgy az óra állása 1000 nap alatt, vagyis nagyjából 3 év alatt csak 1 mp-cel változik.

Mivel a naueni időjelet naponta csak kétszer adják, ezért 12 óránál kisebb időközre a kvarcórákat egymással kellett összehasonlítani, annak megállapítására, hogy két óra között nem mutatkozik-e eltérés? Hárompercenkénti óraösszehasonlítás eredménye az volt, hogy a napi járáskülönbség két kvarcóra között 0.0002 mp.

Közbevetőleg megjegyzem, hogy a budapesti rádió közvetítő állomásának hallgatóközönsége is néhány állomáson keresztül és kevésbbé pontosan ily kvarcóra jelezte időnek a birtokába jut. Középeurópai időszámítás szerint 12 óra 57 perctől 13 óráig a németországi Nauen közvetítő állomás a kvarcóraszabályozta pontossággal, meghatározott jelrendszer szerint rádiójeleket sugároz ki, melyet a budapesti közvetítő állomásának egyik termében felfognak és ezzel a Studió főórájának (l. a 8. képet) állását fél mp-nyi pontossággal meghatározzák.

A „pontos idő”-t később ez az óra adja a képen látható jelzésberendezéssel. Köralakú forgófémlap peremén van a közismert 0, 10, 20 és 30 mp-t adó jel bevésve. A Studió jelzéseinek segítségével bárki ellenőrizheti saját órájának állását, illetőleg többszöri jelvétel után órájának járását és így könnyűszerrel megállapíthatja órájának beszabályozott voltát. Csak akkor mondhatjuk azt, hogy óránk jó, ha sikerül az órát úgy beszabályozni, hogy járása csekély eltérésű és lehetőleg állandó legyen.

Itt megemlíthetjük még a mindennapi életnek is megvan a maga „új” órája. Ez az utóbbi időben igen erősen előtérbe nyomuló váltóáramú hálózatra kapcsolható „szinkron” óra. Ezek belsejében a világítási áram feszültségének és frekvenciájának megfelelő kis szinkronmótor van, amely az óraszerkezetet hajtja. A hálózat frekvenciájának állandó szabályozásával biztosítható, hogy a szinkron órák állása állandóan egy percen belül maradjon. Ez a gyakorlati élet minden vonatkozásában teljesen elegendő pontosságú.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézetben megfigyelt szinkron-órák állásváltozásából megállapították, hogy 1934 december hó közepétől 1935 április hó l-ig tartó vizsgálat tartama alatt a szinkron-órák mutatta időadat eltérése a tényleges időtől majdnem mindig félpercen belül maradt. Ha a vizsgált szinkron-óra nem lett volt másodpercmutatóval felszerelve, eltérés egyáltalán nem lett volna mutatható.

Érthető tehát, hogy szinkron-óra külföldön, különösen Amerikában igen elterjedt, mert aránylag olcsó, tartós és semmiféle gondozást nem igényel. Ugyanilyen okokból Németországban is már 60.000-nél több van használatban.