Kukoricából behozatalra szorulunk

Kétmillió mázsa kukoricát kell az új termésig külföldről behoznunk, hogy a mezőgazdaság hízlalási szükségletét fedezhessük, különösen, ha a német-magyar forgalomban a Németországba irányuló vágott sertés- és zsírkivitelünk az eddigi exportált mennyiséget lényegesen meg fogja haladni.

A kukorica importra vonatkozó tárgyalások most folynak
Bukarestben, ahol a magyar kormányt Nickl Alfréd képviseli. A tárgyalások eddigi eredménye nem ismeretes, de reméljük, hogy sikerülni fog a megegyezést az eddigi alapon létrehozni és pedig úgy, hogy a román kukorica importot magyar ipartermékekkel és nem nemes devizával fedezzük.

A Nemzeti Bank elnöke, Imrédy Béla,
közgyűlési beszédében nyomatékosan kijelentette, hogy kukoricáért eddig sem adtunk svájci frankot s remélni kívánjuk, hogy ezután sem kell adnunk annál is inkább, mert mint ezt egy illetékes kommentár igen helyesen hangsúlyozta, a Nemzeti Bank főtörekvése ezután is arra irányul, hogy a pengő nemzetközi váltóárfolyamát a lehetőséghez képest alátámassza.

Mindenesetre fokozott mértékben megnyugtatná
a magyar közvéleményt, ha a bukaresti tárgyalások eredményéről kellő időben tájékoztatnánk és az elért megállapodást késedelem nélkül teljes szövegében nyilvánosságra hozná a kormány.