Eden Hitlerhez utazik

London, április 13.
Eden külügyminiszter húsvéthétfőjén visszaérkezett Londonba és nyomban felkereste Baldwin miniszterelnököt, akivel hosszú megbeszélést folytatott.

Kedden miniszteri értekezlet lesz, amelyen a kormány több tagja megbeszéli Edennel a locarnói kérdésben követendő politikát. Az angol külügyminiszter a News Chronicle szerint rövidesen Berlinbe utazik, hogy személyesen tárgyaljon Hitlerrel és felvilágosítást kérjen tőle arról, milyen feltételek mellett volna lehetséges a német-francia közeledés megvalósítása.

A News Chronicle diplomáciai szerzője úgy tudja, hogy Eden külügyminiszter Hitler kancellártól határozott ígéretet akar kérni arra vonatkozólag, hogy a tárgyalások ideje alatt nem építenek erődítményeket a Rajna-vidékén.