Rövidek

Azana miniszterelnököt vasárnap Spanyolország elnökévé választották

Madridból jelentik: A spanyol köztársaság elnökévé vasárnap Azana miniszterelnököt választották meg. Azana 754 szavazatán kívül Leroux volt miniszterelnök, Largo Caballero és Primo de Rivera egy-egy szavazatot kapott, a többi szavazólap üres volt. Azana kijelentette, hogy az elnökkéválasztást elfogadja.

Az elnökválasztás színhelyén, a Kristálypalota folyosóin a választás után kellemetlen incidens játszódott le. Araquistain, a szélsőséges szocialista „Claridad” szerkesztője, arculütötte Zugazogoita szerkesztőt, az „El Socialista” mérsékelt szocialista lap igazgatóját. A folyosón tartózkodók gyorsan közbeléptek és szétválasztották a verekedőket.

Addisz-Abeba üszkös romhalmaz
A csőcselék a négus elmenekülése után mindent kifosztott és felperzselt. Hailé Selassié családjával Dsibutiba érkezett és angol torpedórombolón menekül Londonba.

Zavargások Palesztinában

Jaffa, május 13.

Az arabok és zsidók közötti véres összeütközéseknek zsidó részről 17, arab részről 4 halottja volt s a harcokban többszázan megsebesültek. A képen a fehérbe burkolt zsidó halottakat a társaik viszik ki a temetőbe Jaffában.

Eckhardt ma délelőtt beszél a kisgazdapártban

A független kisgazdapárt nagyválasztmánya ma délelőtt kilenc órakor ül össze. Eckhardt Tibor részletesen be fog számolni a párt parlamenti csoportjának működéséről s a közös ellenzéki front megteremtésére irányuló tárgyalásokról. Eckhardt beszéde fölött nyomban megindul a vita, s bizonyosra vehető, hogy a nagyválasztmány egyhangúan bizalmat szavaz a pártvezérnek.

Ernszt Sándor a politikai pártok együttműködéséről

Ernszt Sándor az esztergomi mandátum megszerzése után két hétig betegen feküdt, majd Rómába utazott, úgyhogy az új képviselőházban mult héten jelent meg először. Tapasztalatairól vasárnap ezeket mondta:
- Az új parlamentről őszintén megmondom, hogy amikor először jelentem meg a képviselőházban, nagyon meglepődtem. Ilyen nagy változás egyik ciklusról a másikra még sohasem következett be a magyar parlamentben. Ez a képviselőház nagyon új és még alig ismerek valakit. Szeretném egyébként, ha a pártok között nagyobb összhangot lehetne teremteni és a pártharcokat ki lehetne küszöbölni a politikai életből. Külső és belső okok teszik szükségessé és a nemzet szempontjából, rendkívül fontossá a pártok együttműködését. A titkos választójogot is csak akkor lehet majd megvalósítani, ha előzetesen a politikai pártok megtalálják az egymáshoz vezető utat.