Csodát művelt a szabadkereskedelem a makói hagymával!

A makói hagymatermelők ez évben kiverekedték, hogy a híres makói hagyma külföldi értékesítését kivették az egykéz, a Metesz kezéből, amely igen nagy költséggel dolgozott s a maga egyeduraságának tudatában a külföldi piacszerzésben igen kényelmesnek bizonyult. A termelők, akiket a makói hagymakereskedők is támogattak, olyan egységesen és olyan erélyesen léptek föl, hogy a Külkereskedelmi Hivatal tényleg lemondott a szindikátus újból való megalakításától és öt évi egykézrendszer után korlátlanul visszaállította a szabadkereskedelmet a hagymakivitelben.

Az eredmény a termelők várakozásait
nemcsak hogy mindenben igazolta, de lényegesen felül is multa. Az idén a hagymatermés olyan mennyiségeket adott, mint már évek óta nem. Becslés alapján, mert pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, lehet állítani, hogy ez évben a normális hagymamennyiség duplája két hetében, amikor még csak a kivitelre kerülő zöldhagyma felvételéről van szó, éjjel-nappal szállítják a termelők a hagymát a piacra, de nem fordult elő, hogy a felhozott mennyiséget a kereskedők fel ne vették volna.

Sőt, állandó áruhiány mutatkozik a piacon.

Két hét alatt 437 vagón hagymát szállítottak el a makói állomásról s úgyanannyira lehet becsülni a makókörnyéki állomásról feladott hagymát. Míg a szindikátus az elmult években csak július második felében kezdte meg az exportot s zöld hagymát távoleső országba egyáltalán nem szállított, addig ez évben egyedül Angliába több mint száz vagón ment ki.

Az árral is meg vannak elégedve a termelők,
mert zöld hagymáért öt pengőt fizetnek a piacon, ami az ezévi holdankénti 140-150 mázsát számba véve, igen tűrhető ár. Ha számba vesszük, hogy az ezévi termést ötezer vagónra becsülik, akkor örömmel állapíthatjuk meg, hogy Makónak és hagymakertészeinek végre jó esztendejük lesz.