A Budapesti Korcsolyázó Egyesület közgyűlése

Harmincnegyedik közgyűlését tartotta mult hó 31-én a BKE, az egyetlen korcsolyázó egyesületünk, mely a korcsolyázással sportszerűleg foglalkozik. Az elmult év egyike volt a legkedvezőbbeknek. 

Kitünően bevált cementpályát létesítettek. A pálya 51,828 koronába került, amely horribilis összeg is mutatja, hogy a BKE. amidőn tagjainak kényelméről van szó, semmi költséget nem kimél. A tagok szórakozására a mult évben is megtartotta karácsonyfa-ünnepélyét.

A versenyzőkről sem feledkezett meg az egyesület választmánya és e tekintetben dr. Szent-Györgyi Imre és dr. Lademann Frigyes, az egyesület buzgó titkára, szereztek nagy érdemeket. Mindketten kitünő sportérzékükről tettek tanúságot. Oesthurd Péter betegsége folytán a gyorskorcsolyázók trainirozását is Seibert vezette.

A versenyzők közül az egyesület Mannó Miltladest training céljából Davosba küldte ki. Mannó egyúttal részt vett az ottani nemzetközi versenyeken is és az 500 m-es versenyben második lett Gundersen mögött. Mannó ezenkívül a Szentpétervárott megtartott világbajnoki versenyeken is részt vett, hol az 500 m-es versenyben 3-ik, az 1500 m-esben pedig 5-ik lett. Kívüle még két versenyzőt küldött külföldre (Berlinbe) az egyesület, Peczelit és Wampetics-t. Mindketten egy-egy győzelmet arattak. Péczeli megnyerte az 5000 m-es versenyt, Wampetics pedig az 1500 m-es juniorversenyt.

Két versenyt rendezett az egyesület az elmult évben, u. m. a magyar bajnoki versenyeket és a szokásos évi nemzetközi versenyt. A gyors-korcsolyázásban Mannó Miltiades, a mű-korcsolyázásban pedig dr. Márkus Jenő lett a magyar bajnok.

Sport- és versenycélokra 10,000 koronát költött az egyesület. Az elmult év kimagasló eseménye a Budapesten megtartott VI-ik nemzetközi kongresszus volt, melyen Canada, Dánia és Németország kivételével a szövetséghez tartozó összes nemzetek képviseltették magukat. A kongresszus a három tagú igazgatóságba dr. Szent-Györgyi Imrét ismét beválaszotta.

Az egyesület vagyoni helyzete az idei év végén igen kedvező. Tiszta vagyona 89,984 K. 26 fill. Az idei összes bevétele 128.595 K. 20 fill. volt, kiadásai pedig 156.258 K 23 fil-re rugtak. Készpénz maradványa az év végén: 60.855 K. 39 fillért tesz ki.
Tagjainak száma az elmult évben 5827 volt.