A spanyol polgárháború

Párizs, augusztus 16.
Sir Georg Clark angol nagykövet szombaton megjelent Delbos külügyminiszternél és jegyzéket nyujtott át, amely közli, hogy Nagybritannia hozzájárul a spanyol polgárháborúba való be nem avatkozásra irányuló francia javaslathoz, de ezt az elhatározását a többi érdekelt kormány magatartásától teszi függővé. Megérkezett a portugál, a bolgár, az ír és a görög kormány kedvező válasza is, úgyhogy most már csupán az olasz, német és orosz nyilatkozat hiányzik.

Letartóztatták Barriot volt miniszterelnököt
Burgos, augusztus 16.
Franco tábornok repülőgépei ismét megjelentek Madrid felett, ezúttal azonban nem bombázták a kormánycsapatok hadállásait, hanem röpcédulákat szórtak le a fővárosra. A röpcédulák Franco tábornok kiáltványát tartalmazzák, amely így végződik: reméljük, hogy nagyon hamar felszabadítunk benneteket a kommunista hordák uralma alól. Éljen Spanyolország! Éljen a spanyol nép becsülete!

Martinez Barriot, a képviselőház eddigi elnökét, aki a madridi kormány képviseletében Valenciában tartózkodott, ottani kommunisták letartóztatták. A felkelő csapatok agyonlőtték Cuhol katalán képviselőt.

Bajadoz elfoglalásával a Portugáliával határos területek mind a felkelők kezén vannak. A guipuzcoai harcvonalon vasárnap reggel megindult a támadás. A nemzeti csapatok három oszlopban vonulnak Audoin, Hernani és Irun ellen. Ugy tudják, hogy a felkelők ma még nem tesznek kísérletet San Sebastian elfoglalására. Madrid irányában az arcvonal csendes.

Katonai körökben azt beszélik, hogy a felkelők Badajosban többszáz kormányhű katonát agyonlőttek és ezer katonát bebörtönöztek. A kormánycsapatok által fogságba vetett embereket kiszabadították. Kormányhű rerepülőgépek bombázták Badajozt, de a bombázás hatástalan volt.

Alfonz király levele a restaurációról
Madrid, augusztus 16.
A hatóságok letartóztatták a Ramon Madariagot. A lakásán tartott házkutatás során megtalálták Alfonz volt király levelét, amelyben bejelenti, hogy a királyság visszaállítása után az austriai herceg foglalná el a trónt.

Franco tábornok: Az irgalmas Krisztus kereszteshadjáratát vívjuk!...

Párizs, augusztus 16.
Franco tábornok Boldogasszony napján hadiparancsot adott ki a felkelő tábor tisztjeinek és legénységének. Az irgalmas Krisztus kereszteshadjáratát vívjuk a vörös antikrisztus ellen, -így kezdi – amely nemzetünk multját és jelenét vérbe és szennybe tiporja. Parancsba adja, hogy a tisztek és altisztek Szűz Mária-jelvényt viseljenek, minden felkelő formáció legénysége pedig saját vidéke védőszentjének jelvényét. Franco tiltakozik hadiparancsában a vörös rágalmakkal szemben: honszerelem, halál-megvetés, emberiesség, lovagiasság a nemzeti front jelszava. Fajok, egyistenhívő felekezetek iránt keresztényi szeretettel viseltetnek. A kereszteshadjáratnak nincs más célja, mint a vörös métely gyökeres kiirtása.