Horthy Miklós látogatása Hitlernél

Bécs, augusztus 28.
Horthy Miklós kormányzó és Hitler kancellár találkozásának híre szombaton a délutáni órákban terjedt el az osztrák fővárosban a budapesti déli lapok jelentése alapján.

A hír politikai körökben élénk feltűnést keltett és érdeklődéssel várták a találkozásról szóló hivatalos jelentést, amely este tíz óra után érkezett meg Berchtesgadenből. A hivatalos közlemény rámutat arra, hogy a két államfő találkozása magánjellegű volt. Ezt a magyarázatot elfogadva, az osztrák politikai körökben nem fűznek politikai kommentárokat az eseményhez, hanem azt úgy tekintik, mint nemzetközi udvariassági tényt.

Rámutatnak azonban arra, hogy miként Horthy kormányzó ausztriai utazásában Magyarország és Ausztria barátsága és szomszédi jóviszonya hangsúlyozódik a berchtesgadeni látogatás a Magyarország és Németország között fennálló szívélyes viszonyt juttatja kifejezésre.

A kormányzó Németország iránti lojalitásáról írnak a berlini lapok
Berlin, augusztus 28.

A berlini lapok részletesen foglalkoznak Horthy Miklós kormányzó útjával. A Berliner Börsenzeitung budapesti tudósítója többek között a következőket jelenti:
A kormányzó külföldi útja meglepetésszerűen érte a magyar közvéleményt. Az utazás során nem kerülnek szóba külpolitikai kérdések, mindamellett magyar politikai körökben nagy érdeklődéssel fogadták azt a hírt, hogy Magyarország kormányzója a hinter-rissi vadászterületre való útján bajor területet is érint. Horthy kormányzó, aki szenvedélyes vadász már régóta szeretett volna résztvenni zergevadászaton, de ausztriai látogatását nyilvánvalóan külpolitikai meggondolások, a német-osztrák megbékélés következtében elsimult ellentétek tényével adott új helyzet miatt csak most tette lehetővé.

A Volkischer Beobachter budapesti tudósítója ugyancsak hosszabb cikk keretében foglalkozott a kormányzó útjával s többek között ezeket mondja: Horthy Miklós kormányzó magas hivatalát elejétől kezdve a legteljesebb lojalitás szellemében töltötte be. Ezt a lojalitást tanusítja különösképpen a Német Birodalom iránt is. A német-osztrák megbékélés lehetővé tette Horthy kormányzónak, hogy látogatást tegyen a Magyarországgal baráti viszonyban lévő szomszédos államban.