Igazi rendet

Igen: rendet! Nincs ennek az országnak józaneszű polgára, aki ne helyeselné Kozma belügyminiszter kemény beszédét és ne bólintana megkönnyebbülten arra a férfias miniszteri ígéretre, hogy rend lesz, rend minden áron, jobbra is, balra is, mindenki felé egyformán! A miniszter megígérte, hogy féken tartja úgy a jobb-, mint a baloldali sihedereket, úgy a jobb-, mint a baloldali svihákokat.

Bizonyára nem úgy gondolta ezt, hogy a politikai véleményszabadságot akarná elkonfiskálni. Elvégre lehet valaki igen derék magyar ember, jószándékú hazafi, még ha a baloldalon áll is, éppen úgy, mint ahogy csak borgőzös elvakultság merészeli azt állítani, hogy aki a jobboldalhoz tartozik, az már nem lehet becsületes, igaz, szociális szellemű férfiú. De a rendbontókat, a minden zavarosban halászó orv-pákászokat, az órabéres ablakverőket, a rendzavarás profi akkordmunkásait vissza kell kergetni oda, ahonnan az utóbbi hetekben egyre vakmerőbben dugják ki haszont-szaglászó orrukat!

Lasszót kell vetnie az államhatalomnak, - úgy, ahogy a belügyminiszter ígérte! – azokra a kommunista desperádókra, akik a polgári rend veszedelmes ellenségei.

De lasszót azoknak a nyilas bicskásoknak a nyaka köré is, akik nem kevésbé veszélyes ellenségei a békés munkának, az emberi szabadságnak, a polgári rendnek.

Aki valóban és őszintén rendet akar csinálni, egyáltalán nem tehet különbséget jobb- és baloldali gazfickók között, mert ők maguk sem tesznek különbséget: a vértől csöpögő szájú nyilas izgatók között találhat a becsületes rendcsináló tegnapi kommunistákat, a kommunista bujtogatók között pedig holnapi nyilasokat.

Azoknak, akik minden jogbiztonság ellenségei, egészen mindegy a jelszó, mindegy, hogy ki a vívát, csak az a fontos, hogy zűrzavar legyen, rettegés legyen, bizonytalanság legyen, főként pedig minél búsásabb napszám, akárki fizet is! Ezek a bolsi mordályégetők elmennek egy tál lencséért akár nyilasoknak is! És akadnak nyilas tacskók szép számmal, akik szívük egész túlhabzó lelkesedésével mennek el kommunistának, szabott áron, ha úgy fordul a helyzet.

A rendcsináló erős kéz jól vigyázzon: ne a véleményszabadságot fojtsa belé a becsületes emberbe, hanem valóban minden oldalról oltalmazza meg a létüket jelentő rendet, amelynek annál nagyobb az értéke, amely annál nagyobb darab kenyeret jelent az országnak, minél zűrzavarosabb a helyzet körülöttük a megtébolyodott nagy világban.