Végre fegyelmit indítanak a pécsi kereskedelmi iskola igazgatója ellen

Végre fegyelmit indítanak a pécsi kereskedelmi iskola igazgatója ellen, akinek a szobájába nem mertek benyitni a tanárok

Pécs, december 15.

Vasárnap villámgyorsan terjedt el a híre Pécsett, hogy a polgármester végre elrendeli a fegyelmi vizsgálatot a felső kereskedelmi iskola igazgatója, Schindler József ellen, akinek röviddel ezelőtt tiltotta meg, hogy női tisztviselőket alkalmazzon irodájában...

A tanári kar és a város társadalma nagyon jól tudták, mi kényszerítette a Nendtvich Andor polgármestert erre a különös intézkedésre, csak azt nem értették, miért nem rendelt el azonnal fegyelmi vizsgálatot is az igazgató ellen, akit kénytelen volt ilyen módon megrendszabályozni! Schindler igazgatóhoz nem mertek benyitni tanártársai, mert attól féltek, hogy rosszkor találják kinyitni az ajtót.

A diákok különös előszeretettel közeledtek az igazgatói kulcslyukhoz, amelynek látványosságai nemcsak szorakoztatók voltak, hanem azt is okozták, hogy a kereskedelmi iskola növendékeinek sok minden szabad volt, ami egyébként a pécsi diákoknak nem szabad.

A Nemzeti Kaszinó annak idején kigolyózta tagjai sorából Schindlert politikai magatartása miatt, de Schindler azóta mégis igazgató lett és méltóságos úr: előlépett az V. fizetési osztályba.

1921- ben egy újságíró írt Schindler viselkedéséről és a sajtóper során az újságcikk íróját jogerősen felmentették. Ennek ellenére semmit sem csökkent az igazgató társadalmi befolyása. Ez év nyarán azonban az intézet egyik tanára feljelentette botrányos nőügyei miatt és akkor a város azt várta, hogy végre eltűnik a kereskedelmi iskola kapujáról a zöld lámpa , ahogyan Pécsett mondták...

A feljelentésre azt válaszolta a közoktatásügyi minisztériumban működő kereskedelmi iskolai főigazgatóság, hogy az ügyben szereplő hölgyek adjanak be panaszt közjegyzői hitelesítéssel.
A tanár erre azt válaszolta, hogy a tanúktól nem szoktak előre közjegyzői hitelesítéssel ellátott vallomást követelni, hanem a vizsgálat folyamán hallgatják ki őket. A főigazgatóság erre már nem is válaszolt, a pécsi városházán pedig azt felelték a tanárnak, hogy az ügyet- amelyet egyébként magának Schindler Józsefnek adtak ki véleményezésre!- a főigazgatóság átiratával elintézettnek tekintik.

Végre Pécs egyik képviselője, Esztergályos János adta át a tanár feljelentésének másolatát Hóman Bálint kultuszminiszternek, aki Pécsre küldte Szakáll Zsigmond tanügyi főtanácsost, a kereskedelmi iskolák főigazgatóját. A főigazgató most már nem kért közjegyzői hitelesítést, hanem
hat hónapi betegszabadságot adott Schindler igazgatónak.

A beteg azonban továbbra is mindennap bejár az intézetbe, ami felháborítja a tanári kart és rossz hatással van az ifjúságra. Ezek a látogatások bizonyára elmaradnak, ha megindul Schindler ellen a fegyelmi vizsgálat.