Gömbös halála után vasárnap megalakult a Darányi-kormány

Darányi Kálmán kormánya vasárnap, 12-én,  délelőtt véglegesen megalakult a földművelésügyi minisztériumban, ahol a miniszterelnök a tárgyalásokat lefolytatta.

Az új kormányban két változás van: kiválik a kabinetből vitéz Somkuthy József honvédelmi miniszter, akinek utóda Röder Vilmos gyalogsági tábornok, a vezérkar volt főnöke és Winchkler István kereskedelemügyi miniszter, akinek helyét nem töltik be, hanem a kereskedelmi minisztérium ideiglenes vezetésével Bornemisza Géza iparügyi minisztert bízzák meg.

Gömbös Gyula végtisztessége előtt, érthető kegyeleti szempontokból, nem jelentették be hivatalos közléssel az új kormány alakításának alkotmányos etappjait. Igy nem került a nagy temetés előtt való napon nyilvánosságra Darányi Kálmán miniszterelnökké történt kijelölése és ugyancsak titokban folytak le a dezingnált miniszterelnök kormányalakító tárgyalásai és bizalmas megbeszélései, amelyek három teljes napot vettek igénye.

Miután más miniszterelnöknek, mint Darányi Kálmánnak a neve egy pillanatig sem szerepelt, így kezdettől fogva nem volt kétség az iránt, hogy Kánya Kálmán Hóman Bálint és Fabinyi Tihamér miniszterek az új kabinetben megtartják tárcájukat.

Sokkal inkább látszott egész péntek estig kétségesnek, hogy Kozma Miklós elvállalja-e a Darányi-kormányban is a belügyminiszterim vezetését és ez ezekivül kisebb-nagyobb nehézségek merültek fel a kereskedelem és iparügyi, a földművelésügyi, az igazságügyi és a honvédelemügyi tárcák betöltésénél. Kozma Miklós belügyminiszter elkedvetlenedését és visszavonulási szándékát már hetek óta rebesgették és terjesztették azokban a Nep-körökben, amelyeket általában Marton-Baross, Gábor-Bárczay-szárnynak könyveltek el a politikai hírlaptudósítók.

Tudvalevő, - hiszen ismételten megírtuk – az általános képviselőválasztás óta a második Gömbös-kormány tagjai közül Kozma belügyminiszter volt az, aki nyomatékosan állást foglalt a Nem martonista szervezkedési és választási módszereivel szemen, élesen szembeszállt azokkal a külföldi diktatúrákat utánzó irányzatokkal, amelyek a közpénzen fizetett tisztviselői kart országszerte a Nep korteseinek és cselédeinek akarták besorozni és hetvenkedéseikkel, erőszakos és bárdolatna metódusaikkal már-már valósággal az ország közbékéjét veszélyeztették.

Ez a 45-50 tagú kormánypárti képviselői csoport meggondolatlan kiszólásaival, az időközi választásokon törvénynek és jognak fittyethányó magatartásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Gömbös-kormány utolsó másfél esztendejében rohamosan vesztette el népszerűségét és kihívta maga ellen az adófizető polgárság bizalmatlanságát és ellenállását.