A világ legnagyobb osztalékát fizeti a General Motors Corporation

Newyork, december

A General Motors Corporation igazgatósága közzétette
az évvégi osztalék és béremelési határozatait. A hatalmas számadatokból kiderül, hogy a kétszázezer munkással dolgozó óriási üzem az idén a világ legnagyobb osztalékát fizeti ki. De éppen igy elől fog járni a béremelések terén is, amely a Roosevelt megválasztása óta megindult béremelési folyamat első és valószinüleg legnagyobb hulláma lesz.

A „General Motors” az igazgatóság közlése szerint
az idén minden törzsrészvényesnek részvényenkint másfél dollár „évvégi” osztalékot fizet, ami tekintettel arra, hogy a vállalat 330 ezer törzsrészvényessel rendelkezik, 65 millió 250 ezer pengő osztaléknak felel meg.

Ilyen nagy osztalék egyösszegü kifizetéséről
mindezideig nem tudnak az osztalékok történetében. Ha pedig ehhez az összeghez még hozzászámitjuk a „teljes osztalék” részvényenkint négy és fél dolláros végösszegét, 195 millió 750 ezer dollárt, a két osztalékból egész csinos summa kerekedik ki.

Nem fukarkodott a „General Motors”
a „New Deal” honorálásánál sem, mert az osztalék közlésével egyidejüleg Alfred P. Sloan elnök aláirásával a Corporation valamennyi üzemében kihirdették, hogy december elsejétől minden munkás 5 cent órabér emelésben részesül. Mivel a vállalatnak kerek 200 ezer munkása van, ez ujabb 20 millió dollár többletet jelent a munkásság részére. A munkásság egyébként Karácsonyra külön 10 millió dolláros „bonuszt” fog kapni.

De nem feledkezett meg az igazgatóság a tisztviselőkről sem.
Minden tisztviselő a tevékenységéhez mérten „érdem” szerint fizetésemelésben részesül, s megnagyobbitja a részvénytársaság az ő bonuszukat is.

Amint látható, az U. S. A. egyik leghatalmasabb vállalata
már beilleszkedett Roosevelt elnök programjába s az idén már jelentős részt biztosit saját munkásainak a vállalat által elért nyereségből. Példáját egész sora a kisebb-nagyobb vállalatoknak követni fogja s különösen az acélipar, az épitőipar, az autógyártás honorálják leggyorsabban az elnök intencióit. A New-Deal második korszaka ugylátszik hamarosan valóra váltja a hozzáfüzött reményeket. Az Egyesült Államokban utban van az 1925. évit is felülmuló nagy prosperitás!