Erősen drágul az építőanyag!

Két hónap alatt mintegy húsz százalékkal emelkedett az építőanyagok ára.
Így a tégla 26-27 pengőről 30-31 pengőre ugrott ki: a homok, mész és kavics ára pedig 20%-kal emelkedett. A téglagyárak raktárai üresek, úgy hogy a tavasszal meginduló építkezéseknél még magasabb anyagárakkal kell számolni.

Az építőiparosság körében mozgalom indult meg,
hogy az illetékes hatóságok beavatkozását kérjék, – mert a meghosszabbított adó és tatarozási kedvezmények következtében fokozottabb mértékben beállott építkezési kedv ellanyhulásától lehet tartani.