A Magyar Nemzeti Bank osztaléka

A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa kedden tartott ülésében dr. Baranyai Lipót vezérigazgató előterjesztése alapján jóváhagyta a bank mérlegét, valamint nyereség- és veszteségszámláját, amelyek szerint az 1936. évi tiszta jövedelme 2,609.409 pengő. A főtanács elhatározta, hogy a tiszta jövedelem csökkenésére tekintettel a tavalyinál fél százalékkal kisebb, azaz hat és fél százalékos osztalék (részvényenként 7 pengő 53 fillér) kifizetését fogja a február 1-én tartandó közgyülésnek javaslatba hozni.

Imrédy Béla elnök
az osztalékmegállapítási javaslattal kapcsolatban kitért az osztalékpolitika általános kérdéseire és kifejezésre juttatta azt a nézetét, hogy a hitelszervezet további megszilárdulásához füződő érdekekre való tekintettel kivánatosnak tartja, hogy az osztalékpolitikában az eddig tanusított egészséges mérséklet maradjon továbbra is irányadó és a pénzintézetek üzleti eredményeiket az osztalék emelésének mellőzésével a belső megerősödés céljaira használják fel.

Bizonyos, hogy Imrédy Béla megállapítása
pénzintézeteink osztalékpolitikájában mérvadó lesz s így bankjaink – bár üzleteredményeik lehetővé tehetnék – a mult évi osztalékpolitikájukon nem fognak változtatni.