Egy év múlva koronázzák meg Edwárd angol királyt

Minden európai államfő részt vesz a koronázáson
London


VIII Edvárd király megkoronázásának időpontját a legközelebbi napokban ünnepélyesen hirdetik ki. A régi hagyományoknak megfelelően a királyi heroldok a főváros négy pontján felolvassák a koronázás időpontját megállapító dekrétumot. Hétfőn összeül a koronatanács megszövegezve a dekrétumot, amely kimondja, hogy a koronázást 1937 május 28-án tartják meg.

Az udvarhoz közelálló körökben úgy tudják, hogy a koronázáson Európa valamennyi államfője jelen lesz.