Rádióamatőrök a fronton

Félesztendeje tart a harc az abesszin rabszolgakereskedők ellen s az olasz hadak csodálatos hősiességgel és leleményességgel oldják meg a legnehezebb feladatokat Afrika irdatlan terepein. Az óramű pontosságával hajtják végre a harcmozdulatokat s ebben felbecsülhetetlen szolgálatukra van egy olasz zseninek.

Marconinak találmánya, a rádió. A modern harcászat idegrendszere lett a rádió, ami nélkül béna lenne a legjobban képzett hadsereg is. Alig egy évtized fejlődése után tökéletes műszerré változott az elektromos parancstovábbító és hírszolgáltató rádió. S a miniatűr adó- és vevőállomások előtt ott ülnek az ifjú rádiósok, akik nem is olyan régen még amatőr alapon fürkészték az éter titkait s éjjelenként lázban égve keresték magukkészítette gépjeikkel az összeköttetést messze világrészekben dolgozó amatőr társaikkal.

Kiderült, hogy a rádióamatőr nemcsak a tudomány katonája volt, amikor kedvtelésből tanulta meg a rádiókészítés és később az adóállomás kezelésének titkait, hanem egyúttal fontos szerepet játszott a nemzeti célok szolgálatában is. Az érdekes fényképek egész serege érkezik a szerkesztőségbe az abesszin front látnivalóiról, közülök itt mutatunk be egyet, amely egy harctéri rádióállomásról készült - munka közben.

Edzett fiatal olasz rádiós tiszt ül a gép előtt és fején ott a hallgató, amit a hangszórók fejlődése miatt az itthoni rádiósok már régen a lomtárba tettek. A hírszolgálat területén azonban használhatatlan lenne a hangszóró, de mindennél becsesebb a fejhallgató, amely a legcsekélyebb elektromos jelet is tisztán továbbítja. Érdekes, hogy az adógép maga milyen kis térfogatú. Ennél sokkal több helyet foglal el a telep, amely az áramot szolgáltatja.

Az egyik sátortartó rúd szolgál egyúttal antenna árbocként. - Egyetlen kapcsolással a gép adóállomásból nagyérzékenységű vevőgéppé válik, sőt szükség esetén mindkét feladatot egy-időben végzi el. Felszerelték ezeket a könnyen hordozható tábori rádiókat arra az esetre is, ha netán elromlanak a telepek, vagy az utánpótlás késne.

Lábbal hajtható kis generátorok fejlesztik az áramot ilyenkor. Kerékpárszerű szerkezet ez és nem ad a mozgatójának több munkát, mintha lassú tempóban kerékpározna az országúton. Két ember minden fáradság nélkül felváltott munkával napokig üzemben tarthatja az egész állomást.

A technika szellemesség egész sora avatja ezeket a kis állomásokat a modern harcászat boszorkány eszközévé. Olyan szolgálatokat tett már eddig is az igénytelen gép, amelyet sem emberéletben, sem vagyonban felmérni nem lehet. Külön dicsérete a rádióamatőröknek azután az, hogy a legfontosabb segédeszköz az ő tudományukkal szolgálja a nagy célt.

A sokszor lemosolygott otthoni rádiókészítés most tette a legnagyobb vizsgát, amikor kiderült, hogy diploma nélkül is a „mérnökök” egész légiója áll rendelkezésére az olasz hadseregnek.