Gépesített pénzbeszedő és takarékpénztár

A technika csodálatos műhelyéből

A csodálatos gépek születésének mesekorszakában élünk. Olyan szerkezetek bukkannak elő a technika műhelyéből, amelyek sokszor még a szakértőket is meghökkentik. Szakadatlanul új gépek... ismét egy csomó ember kezéből veszik ki a munkát! - mondják ilyenkor a túlzók és nem gondolnak arra, hogy az új gépek legtöbbje olyan feladatot végez el, amire az emberi erő képtelen lenne.

Egy utasszállító léghajó, vagy a sivatagi országúton száguldó autóbusz munkáját emberi erővel pótolni lehetetlen. A gépek legtöbbje nem ellensége, hanem barátja az embernek. Hűséges bajtárs, pótolhatatlan fegyver a kultúra szolgálatában. Nem ismeri az érzelmeket, nem szenved, végzi az emberi agy csodálatos találékonyságával meghatározott feladatát olyankor is, amikor az elfáradt ember mély álomban piheni ki fáradtságát.

Ilyen az az új gép is, amelyet próbaképen most helyeztek üzembe az egyik világhírű angol bank helyiségében. Géperejű pénzbeszedőnek és automata takarékpénztárnak nevezhetnénk röviden, mert minden emberi segítség nélkül akkor is átveszi a pénzt, amikor a bank tisztviselői már régen esti szórakozásuknak örvendenek, vagy régen alszanak. Ez az első pillanatban nagy feltűnést aligha keltő gép a keresztségben az Incassomat nevet kapta.

Magyarán pénzbeszedő automata. A későn záró üzletek, a feledékeny emberek barátja. Egész éjjel szolgálatban van és aki félti a pénzét reggelig magánál tartani, az bizalommal felkeresheti és átnyújthatja a pénzét a derék pénzbeszedő gépnek. Ez azután jól elraktározza, megőrzi és reggel a bank hivatalos közegeinek kiszolgáltatja. Hol itt a csoda? - kérdezheti az ember. A csoda akkor kezdődik, amikor a gép az átadott összegről, papírpénzről és érméről egyaránt kiadja az átvételi elismervényt.

Mert hát bizalom ide vagy oda, nyugta nélkül pénzt hagyni valahol ma már nem szokás. Ez a csodagép, ez a géperejű bank ismeri az üzleti élet szokásait és az átvett összegről a nyugtát másodperceken belül kiszolgáltatja kérés nélkül is. A világ legkülönösebb nyugtája csúszik ezzel a betevő kezébe.

Valósággal a boszorkányossággal határos az, amit a gép végez. A gép megfelelő nyilasába helyezett bankjegyekről ugyanis fényképet készít, amelyen nemcsak a betett címlet értéke, de annak még a számozása is látható. A fémpénzeket nem fényképezi le, csupán a betett összegnek megfelelő számot nyomja a nyugtára. Igaz viszont, hogy becsapni nem lehet, mert hamis fémpénzt könyörtelenül visszalök. A különös nyugtán a betét idejét is pontosan, órára és percre feljegyzi a gép.

A nyugtafénykép másolatát pedig a bank hivatalnokai számára félreteszi. Egy hibája van mindössze ennek a mesebeli szörnyek: süket. Hiába mondaná be valaki, hogy milyen név alatt helyezi el a pénzt, a gép nem hallja meg, nem veszi tudomásul és így a nyugtára nem is jegyzi fel. Sokkal agyafúrtabb módon gondoskodik arról, hogy a betevő személyét később megállapíthassák. Egyszerűen a nyugtára fényképezi a betevő mellképét is.

Ha tehát valaki a betett pénzt később kiveszi a bankból, akkor fel kell mutatnia a nyugtát, amelyen rajta van a pénzről készült fénykép és a betevő arcképe is. Pillanatok alatt kikeresik a bankban a nyugta másolatát és összehasonlítva a benyujtott fényképpel, ha egyező a kettő, azonnal kifizetik a fényképen szereplő összeget.

Ennek a rendszernek1 óriási előnye az is, hogy kizárja a szélhámosságot, sőt a rablást is. A pénzt ugyanis csak annak fizetik vissza, aki betette, tehát annak, akinek a képe szerepel a nyugtán. Az ilyen utalvány ellopása tehát senkinek nem lehet érdeke, mert az csak az eredeti betevő kezében érték.

Az Incassomat rövid idő alatt óriási népszerűségre tett szert. Az éjjeli foglalkozásúak, éttermi alkalmazottak, akik kockázatosnak tartják a bevételüket magukkal vinni az otthonukba, tömegesen keresik fel a csodás gépet. Szakkörökben nagy jövőt jósolnak az automata pénzbeszedőnek és takarékpénztárnak.