Rádió-üzenet a vásárból

Motto: Itt vagyunk a Vásárban. Minden gyönyörű. Egészségtekre ittunk egy pohár tokajit. A nagymamát csókoltatjuk. Jucinak, Palinak szép vásárfiát hozunk.
Apuka, anyuka.

Valóban minden gyönyörű volt és óriási.
Ugy értjük, hogy a vásár, ez a Nemzetközi Vásár ma már terjedelem dolgában óriási méretü, ragyogó és bámulatra méltó igazolása annak a munkának, amelyet a magyar értelem, tehetség, szorgalom iparunk fejlesztése terén alig másfél évtized alatt alkotott. Nem megrovásképpen mondjuk, hiszen elismerjük, hogy a viszonyok és a fejlődés inkább a bemutató kiállitás irányába tolta a dolgokat s a magyar iparnak nagy szüksége van a reklámra épugy, mint a népszerüsitésre a fővárosnak pedig az idegenforgalomra.

Ezeknek a céloknak ma már az intézmény kitünően, teljesen megfelel.
De zokon ne vegyék azok, akik szinte emberfeletti munkával néhány hét alatt az országos kiállitást meg tudják évről-évre szervezni, ha emlékezetükbe idézzük a tulajdonképpeni célt, azt, hogy az intézmény elsősorban kereskedelemfejlesztő célzattal alakult, azzal a gondolattal, hogy Budapestet a Kelet és Nyugat közti kereskedelmi érintkezés központjává tegye.

Tudjuk, hogy sajnos a mai külkereskedelmi rendszer mellett
szinte elérhetetlen, de mégis elérkezettnek kell tartanunk az időt éppen a vásár intézmények imponáló fejlődése mellett, hogy fölvessük a kérdést: nem kellene-e a vásár további fejlesztésében erősebben hangsulyozni kereskedelmi jellegét, semmint kiállitási és reklám voltát, tehát propagandaszerüségét. Kétségtelen, hogy az irány, amelyet a vásár vezetősége eddig követett, eddig helyes is volt. Az intézmény eszméjét bele kellett vinni a köztudatba, népszerüsiteni kellett, szinte a magyar munka dicsőségének azzá az örömünnepévé kellett tenni, mint amivé valóban tették.

Szükség volt rá, hogy a nagyközönség számára kitárják kapuit.
De ismételjük, komoly meggondolás tárgyává kel most már tenni, nem kellene legalább a vásár tartamának egy-két napját kizárólag a kereskedők számára s a nagybani megrendelésben szereplő gazdasági tényezők részére fenntartani.

Ez a kis rádióüzenet bizonyára nem fogja azt a benyomást kelteni
az intézőkben, mintha elitélő kritikája akarna lenni a vezetésnek, csak közlése volt azoknak a megfigyeléseknek és észrevételeknek, amelyeket sokaktól hallottunk, akik, mint mi is, szeretettel vagyunk eltelve az intézmény iránt s szeretnők, ha a jövőben ilyen rádióüzeneteket hallanánk: kötöttem ötszáz grosst novemberi szállitásra…

Az idei Nemzetközi Vásáron
a székesfőváros üzemei ismét rendkivül tetszetős pavillonokkal szerepeltek. Messziről feltünt a Gázmüvek pavillonja, amelynek külső falán hatalmas faliképek hivták fel a közönség figyelmét a háztartás és ipar nemes hőenergiájára, a gázra. A pavillon belsejében a jól ismert háztartási gázkészülékeken kívül néhány ujdonságot láthattunk.

Elsősorban a gázhütőszekrényt kell megemlitenünk,
melynek forgalomba hozását a Gázmüvek nyári idényben fogja megkezdeni. Valóban csodálatos készülék, egy apró kis gázláng hőenergiája, szemünk láttára termeli a hideget és jeget. Azt hisszük, hogy sokezer háziasszony álma valósul meg a gázhütőszekrénnyel. Kis háztartások, egyedülálló férfiak és nők számára szolgál a „garcon-tüzhely”. Nem haladja meg egy gázfőző méreteit és mégis tökéletesen egyesiti magában a gáztüzhely összes előnyeit és kényelmét.

A Nemzetközi Vásáron a Gázmüvek egy uj akciójának,
a gázmosóüstöknek forgalombahozását is megkezdi. A technikailag tökéletes készülék olyan nagyfoku melegkihasználással dolgozik, hogy csekély üzemköltsége meglepetés lesz minden háziasszony számára. De az uj akció keretében a háztulajdonosok is meglepetésben részesülnek, mert ugyszólván minden befektetés nélkül juthatnak a gázmosóberendezés birtokába.

A gázgyártás legfontosabb mellékterméke, a koksz
tekintetében is, hozott ujitást a vásár. A bemutatott koksztüzelésü cserépkályha nemcsak szerkezeténél fogva ujdonság a kályhapiacon, hanem azzal, hogy üzemköltsége lényegesen kisebb a fatüzelésnél és igy arra hivatott, hogy a fabehozatal csökkenése révén külkereskedelmi mérlegünket is javitsa. Ritka alkalom, hogy egy évben ennyi mindenféle uj készülék és berendezés egyszerre kerüljön forgalomba, amelyek egytől-egyig a székesfőváros közönségének kényelmét és takarékosságra való törekvését szolgálják.


A legnagyobb érdeklődést és sikert ez évben is a vásáron a Goldberger-pavillon aratta.
Meg kell állapitani, hogy a Goldberger kiállitása ez évben is a Nemzetközi Vásár büszkesége volt és a gyár kiváló anyagainak bőséges kollekciójával ez évben is hatalmas sikert ért el. Az izlés minden változata kielégül a Goldberger-gyártmányokban és a remekeknél-remekebb selymekben és kelmékben a legkényesebb izlésü hölgyközönség is megtalálja a tetszésének legmegfelelőbbet. Az idei Goldberger-kiállitást különösen vonzóvá tette az a párisias exklusiv ötlet, amellyel a hölgyközönség különös előzékenységét kivánja kivivni: egy anyagból egy ruháravalót késziteni.

Ez volt a választékos izlésü közönség óhaja,
amelyet a gyár igazgatósága minden tekintetben respektált is. Egy bizonyos, hogy budai Goldberger Leó büszke lehetett kiállitására s főleg kiállitott cikkeire, amelyek világviszonylatban is a legnagyobb elismerést vivták ki.

Mint minden évben, ez évben is nagy meglepetést keltett a Dohányjövedék kiállitása, nemcsak a kitünő izléssel megépitett pavillonja miatt, hanem legujabb ujdonságával. Néhány héttel ezelőtt, mint ismeretes – a Joviales-szivar árleszállitása idején – a Dohányjövedék ujabb meglepetést igért a szivarosoknak. Ezt a vásáron most be is mutatta és az ujdonság az 5-ös csomagolásu kis Regalia Media. Ugyanolyan kitünő, mint eredeti nagyságu őse, csak kisebb és olcsóbb.

De a pipázókról sem feledkezett meg a Dohányjövedék és régi kivánságukat teljesitve, az eddig csak külön megrendelésre készült, de már igy is közkedveltté vált, angol izlésnek megfelelően pácolt Club-pipadohányt az általános forgalomba bocsátotta. Ami a Darling a cigarettázóknak, az lesz a Club a pipázóknak. És hogy a cigarettázókról sem feledkezzék meg a Dohányjövedék, a vásár tartamára még az eddiginél is jobb, külön vásári töltésben hozta forgalomba a népszerü Extra-cigarettát. Egyszersmind a különlegességet kedvelőknek a Ghiubek-cigarettát izléses 25-ös csomagolásban is forgalomba hozta.

A dohányzók társadalmának mindig nagy öröm
egy uj cigaretta vagy szivar megjelenése. Mit mondjunk most, amikor a Dohányjövedék egyszerre három uj dohánygyártmánnyal lepte meg a közönséget? Igazán minden dohányzó-kategóriáról gondoskodott. A cigarettázók számára kihozta az uj vásári BNV Extrát, a szivarosoknak a kiformáju Regalia Mediát, a pipafüst kedvelőinek pedig az angol izlésnek megfelelően illatositott Club pipadohányt. Különösen a Kis Regalia Mediának jósolunk nagy sikert, mert egyenesen a nagyon elfoglalt és csak rövid pihenőkkel rendelkező szivarozók számára készült.

A vásáron nagy sikert aratott a Soproni Selyemipar kiállitása.
Szebbnél-szebb divatselymek gyönyörködtették a nézőt; mintában, szinben, minőségben és kidolgozásban mindmegannyi egyformán tökéletes és eme nagyratörő hazai iparág fejlődésének ujabb, a közelmultban még csak nem is sejtett lehetőségeit váltja valóra. A vásár közönsége meghozta egyhangu verdiktjét: a Soproni Selyemipar rt. kiállitása az idei Nemzetközi Vásár egyik legnagyobb sikere volt.