A mesterséges nyersanyagok előretörése

Már a világgazdasági válság kitörése óta, amióta ugyszólván a világ minden állama autarkiára törekedett, és pedig nemcsak gazdasági, hanem inkább stratégiai szempontokból, sokat hallunk a mesterséges nyersanyagokról. A nagyközönség, még a nyersanyagtermelők maguk sem tulajdonitottak nagy fontosságot a mesterséges nyersanyagok termelésének, mert az soha nem lehet ugyanolyan, mint a természetes nyersanyag, de azonkivül előállitása is lényegesen magasabb a természetes nyersanyagok előállitási költségeinél.

A mai helyzet ugyanis – minden lekicsinylő kritikával szemben – az,
hogy már eddig is számos fontos nyersanyagot sikerült mesterséges, szintetikus uton előállitani és a közeljövőben még továbbiak is sorra kerülnek.

Igy a szénből nyert benzin, Diesel-olaj és kenőolaj elsőrendü minőségüek.
A Németországban gyártott Buna-gumi rugalmasságban ugyan elmarad a természetes gumi mögött, viszont nagyobb ellenállást tanusit a savakkal, olajokkal és meleggel szemben. Az Olaszországban ujonnan gyártott kazeinfonal (Lanital) igen értékes keverőanyagot szolgáltat a természetes fonalakhoz. Müselyem, müfonalak, nyomottáru már majd minden államban található.

Igy Németország már ott tart,
hogy a szénből, cseppfolyósitott olajból ma már a birodalom olajszükségletének 50 százalékát szintetikus olajból fedezi és kilátás van arra, hogy 1940-ben már egész olajszükségletét abból fogja fedezni. Ugyancsak nagy tért hóditanak Németországban a mesterséges textilnyersanyagok, amelyek az elmult évben elérték a 100.000 tonnát, ami a textilfonalak összszükségletének 15 százalékára rug. A nagy fejlődés arra vezethető vissza, hogy az állam nagy erőfeszitéseket tesz a termelés további fokozására. Egyébként a birodalom gyapju- és gyapotbehozatalánál már ma is jelentkezik a mesterséges fonalak erős hatása.

A Buna-gumi Németországban még csak kezdetleges állapotban van
és az elmult évben mindössze 1750 tonnát állitottak elő. A közeli hónapokban azonban elkészülnek az épitkezés alatt álló ujabb gumigyárak, amelyek produkciójával együtt már 25.000 tonnára becsülik a mesterséges gumiprodukciót. Mesterséges gumit 1932 óta gyárt, amelyből az elmult évben már 40.000 tonnát produkált, a birodalom egész szükségletének 50 százalékát.

Olaszország különösen a szankciók elrendelése óta
tett nagy haladást a mesterséges nyersanyagok előállitása terén. Ezek közül különösen a szénből párolt olaj, a müselyem és müfonalak produkciója öltött nagy méreteket. Szintetikus nitrogént szintén állitanak elő Olaszországban.

Japán mesterséges fonalak előállitásában
a világ összes államait messze felülmulja. A nitrogén előállitása az elmult évben nagymérvben fejlődött. A szénből nyert olajra nézve egy hétéves terv állittatott fel, amely szerint 1945-ben Japán benzinszükségletének kétharmadát és nehézolajszükségletének 50 százalékát fogja cseppfolyósitott szénből eredő olajból fedezni.

De nemcsak a fent felsorolt nagy államok,
hanem számos kisebb államban is otthonosak a mesterséges nyersanyagok. Igy a mesterséges textilfonalak, nitrogén, cseppfolyós szén a legkiterjedtebb mesterséges nyersanyagok. A mesterséges nyersanyagoknak már eddig is mutatott rohamos fejlődése, miután a kezdet nehézségein már tul van, minden bizonnyal még tovább fog folytatódni, amit az is elősegit, hogy a nagyobb termelés folytán a költségek is valószinüleg csökkenni fognak.