Vasárnapra megszűnt a rulett Budapesten!

Nyilatkoznak a vezérek: az előkelő pesti ügyvéd, a nyugalmazott katonatiszt és a tőzsdés özvegye a robbanásról

Vasárnapra virradóra a szerencsejáték frontján a budapesti harctéri jelentés dermesztő: rideg és hasító szelek fújnak a főkapitányság felől, ahová vasárnapra újjab négy rulettgép érkezett.
Eddig tizenegy rulett-klubot rendszabályozott meg a rendőrség. Ezekben az órákban dől el
ki az erősebb. A belügyminiszter és végrehajtó közegei-e avagy a szerencsejátékosok, a slepperek, a vállalkozók hada, akik boldogtalan polgári egzisztenciák kifosztására alakultak kartelbe? Előkelő bérházak körül felhajtott gallérú detektívek figyelnek, polgári lakások ajtói csak titkos jelszavakra nyílnak ki- s a kalandorok, a szerencsejáték betegei, a játék üzletesei, a szisztémázó fanatikusok mégis minden este elindulnak a szerencse felé, dacára minden rendőri intézkesésnek.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka azonban Budapesten egyetlen oylyan lakásban, ahol eddig rulettjáték folyt, nem volt játék.

A rendőrség detektívjeinek erélyes fellépése a szerencsejátéknak ezt a formáját megölte egyelőre. Mégis érdekesnek tartottuk, hogy a rendőri eljárás során, mely még korántsem ért véget, megszólaltassuk azokat a típusokat, akiket a köztudat a legveszedelmesebb és legelszántabbb rulettjátékosoknak ismer s akiknek lakásán az utóbbi hónapok legnagyobb rulettcsatái folytak. Hallgassuk meg az érdekelteket: mit mond az előkelő fővárosi ügyvéd, a nyugalmazott katonatiszt, az elhunyt tőzsdés özvegye, aki férje halála után nem tudott mit kezdeni gyönyörűen berendezett lakásával?

Mindnyájuk között talán legérdekesebb az előkelő ügyvéd aki még ma is az Ügyvédi Kamara tagja, valamikor jólmenő, nagy klienturával rendelkező ügyvédi iroda tulajdonosa volt, akinek ma is vannak ügyfelei s ma is szerepel a járásbíróság és törvényszék tárgyalótermeiben. Nála is detektívek jártak a szombati nap folyamán, de amint ő mondja, nála már nem találtak semmit.

Dr. Wilhelm Frigyes harmincöt éve kártyázik és rulettezik, s amikor öszinte beszélgetésre hívjuk, kézséggel mondja el a következőket:
- Nem dicsőség bevallani, hogy harmincöt éve súlyos rabja vagyok játékszenvedélyemnek. Óriási vagyont, amely több ezer halálos birtok és több bérház értékének felel meg. -hagytam ott a játékklubok asztalán. Játszottam Monte Carloban éppúgy, mint Budapesten. Soha üzletet abból, hogy játékos vagyok, nem csináltam. Egész életemet, vagyonomat, boldogságomat, mindent ráfizettem arra, hogy a kártya és a rulett rabja vagyok! Harminckét év óta vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett tagja, soha ellenem fegyelmi eljárás nem folyt, soha ügyvédi ténykedésem ellen panasz nem érkezett, erről mindenki meggyőződhetik. Váci uccai lakásomon valóban rulettezem már öt év óta, szűk baráti körben. Házamba csak barátaim léphettek be, még barátaim barátait sem fogadtam, nehogy abba a gyanúba essem, hogy lakásom rulettbarlang. Lakásom nem volt nyilvános hely, nem volt játékklub, nem volt tehát mindenki által megközelíthető, nem volt játékszenvedélyüket kielégíteni akarók találkozóhelye. Amikor a belügyminiszter rendelete megjelent és a kártyaklubbok ellen lefolytatott intézkedések után híre támadt annak, hogy a rulett klubok megrendszabályozására kerül sor, a játékot lakásomon azonnal leállítottam, majd megundorodva mindentől, rulettasztalom felaprítottam és elégettem és - elmentem egy rulettklubba játszani!

Annak az igazolására pedig, hogy milyen rulettbarlang volt a lakásomon, milyen nagy jövedelmet hozott nekem, talán elég annyit megjegyeznem - és itt remegő kezekkel nyúlt tárcájában és vette elő az Ügyvédi Kamara végzését,- hogy az Ügyvédi Kamara, tagdíj és nyugdíjintézet hátralékok miatt, 160 pengő hátralékomért tagjai sorából törölt. Olyan sokat jövedelmezett tehát nekem a rulettbarlang, hogy kamarai kötelezettségemnek sem tudtam eleget tenni, s bár ez a határozat fellebbezhető, mégis hangsúlyozni kívánom, hogy nem azért akarnak kizárni a kamarából, mert rulettbarlangom van, hanem, mert tagdíjjal tartozom, mint annyi sok más ügyvédtársam...

Találkozót adtunk Benkő János nyugalmazott katonatisztnek is, akinek Andrássy úti lakásáról ugyancsak az este egy csodálatos rulettgépet és annak kellékeit vitték el a detektívek. Kérdéseinkre rezignáltan mondja a következőket:
- Valóban megjelentek nálam az államrendőrség detektívjei és elvitték azt a rulettgépet, amelyen én és barátaim a hét két-három napján játszani szoktunk. Szombaton éjszaka, amikor a detektívek jöttek, családom és két régibarátom tartózkodtunk a lakásban. Játék nem volt! Éppen errevaló tekintettel remélem, hogy az illetékes hatóságok visszaadják nekem a tulajdonomat képező, magyar gyártmányú játékgépet. Nincs játékklubom kizárólag barátaimmal játszottam lakásomon rulettet, abban a meggyőződésemben, hogy magánlakásomon, ahova nem léphet be bárki, és nem áll nyitva a közönség előtt, jogomban van játékszenvedélyemnek hódolni. Játékszenvedélyen hatalmas vagyonomat emésztette fel, ma már nem kártyázom, mint ahogy száz és száz ember Budapesten
nem kártyázik,-de rulettezik!
Remélem, baráti körben a jövőben is módomban áll rulettezni..

Vasárnap délelőtt kerestük fel a felszínre került szerencsejáték és kártyabotrányok egyetlen női főszereplőjét: özvegy Székely Sándornét, akinek Rákóczi út 30. házban lévő lakásáról vittél el pénteken éjszaka a detektívek az első rulettgépet és a rekvizítumokat. Székelyné kétségbeesetten tiltakozott az ellen, mintha hivatásosan foglalkozna a rulettel!
Egy év óta szisztémázunk a lakásomban. Csak jó ismerőseim és barátaim jártak fel hozzám, - mondja- s a legkisebb tétekben játszottunk. Nálam soha nem lehetett nagy differencia, csak azért gyűltünk össze, hogy kipróbáljuk egy jó ismerősöm szisztémáját. Elhúnyt férjem nagyjövedelmű igazgató volt Budapesten, sokat jártunk Monte Carloba s miután férjem halála után hódolhattam a rulett szenvedélyének és nem tudtam kiutazni Monte Carloba, örültem, hogy Budapesten játszhatom ezt a játékot. Remek francia gépet vittek el tőlem a detektívek, amelyre a pénzt többen adtuk össze...

Az eddigi razziákon kívül munkatársunk megállapította, hogy az Akácfa ucca 6., a Rákóczi út 26., az Erzsébet körút 19., az Erzsébet körút 4., az Erzsébet körút 16. és a Kossuth Lajos ucca egyik házában különböző egyének – akiket a rendőrség jól ismer!- tovább folytatják a rulettet. Ezeket a helyeket főleg kisemberek látogatják. A játék húszfilléres zsetónoktól kezdve egypengős zsetónokig folyik...