Békepárt alakult Spanyolországban, amely le akarja mondatni Franco és Caballero tábornokokat

London, április 18.
A Daily Herald szenzációs spanyol belpolitikai változásról ad jelentést. Értesülései szerint új nagy katonai összeesküvés készül Spanyolországban, amelyben mindkét fél részéről sok tiszt vesz részt és amelynek célja: lemondásra kényszeríteni mind a két kormányt és „semleges” katonai diktatúrát állítani fel az ország békéjének helyreállítására. A mozgalmat számos, jelenleg külföldön élő spanyol politikus is támogatja. A „neutralisták” négy pontba foglalták össze követeléseiket.

1. Franconak le kell mondania. 2. Caballerónak le kell mondania. 3. Nem politikusokból álló kormányt kell alakítani, és minden erővel helyre kell állítani a békét. 4. Minden külföldi csapatnak és „politikai tanácsadónak” azonnal távoznia kell az országból.

Ezeknek a pontoknak a szerzői arra hivatkoznak, hogy a teljes győzelmet akár a fehérek, akár a vörösök csak évekig tartó véres háború után tudnák elérni és ebbe egész Spanyolország belepusztulna. A legérdekesebb az, hogy az új semleges kormány fejéül Miaja tábornokot,  Madrid védőjét szemelték ki.

Miaja tábornoknak, akinek a valenciai kormánnyal szemben meglehetősen független helyzete van, mert félnek óriási tekintélyétől és Franco csapatai között bizonyos népszerűséget élvez bátorsága és befolyásolhatatlansága miatt.

A Daily Herald értesülései szerint a józanabb elemek mindkét oldalon hajlanak erre a békés megoldásra, egyelőre azonban még kisebbségben vannak.