Szálasi további fogvatartását rendelte el az ügyészség

Budapest, április 18.
Vasárnap egész délelőtt Tamássy ügyész dolgozószobájában folyt Szálasi Ferenc kihallgatása. Tamássy ügyész a kihallgatás után elrendelte Szálasi további fogvatartását. Szálas holnap kerül Molnár Ferenc vizsgálóbiró elé.

Vasárnap délelőtt a rendőrség házkutatást tartott egy tömőuccai kis nyomdában, ahol a Nemzeti Akarat Pártja néhány röpiratát készítették. Le is foglalták a kinyomott röpiratokat és nyomdai öntvényeket. Ezeknek a röpiratoknak izgató hangja és iránya a már lefoglalt nyomtatványokét is felülmulja.

Megállapítást nyert Szálasi pénztárkönyvéből és levelezéseiből, hogy január óta kilencezer pengőt költött szervezkedésre, főleg nyomtatványokra és „zászlós urainak” hetibéreire.

Szálasi, aki egyébként beismerő vallomást tett az ügyészségen pénzforrásaira vonatkozóan megtagadta a választ. Ugyancsak vasárnap délelőtt a detektívek ismét megjelentek Szálasinak Hollán ucca 10. alatti albérleti lakásában. Arra számítottak, hogy Szálasi vidéki emberei, akik csak a péntek délutáni lapokból értesültek letartóztatásáról, még csütörtökön és pénteken küldtek neki jelentéseket.

A detektívek csakugyan találtak is több levelet, amelyek alapján egész sereg detektív utazott vidékre Szálasi „alvezéreihez”.

Letartóztatták Szálasi pártjának 5 tagját két Gyöngyös melletti községben
Gyöngyös, április 18.
Vasárnap délután a gyöngyösi járásban levő Gyöngyösoroszi és Gyöngyöstarján
községekben a csendőrség házkutatást tartott több törpebirtokos lakásán, akikről köztudomású volt, hogy összeköttetésben állnak a letartóztatott Szálasi Ferenc pártjával.

Szálasi február végén propagandakörúton volt Gyöngyös környékén, de csak az említett két községben sikerült pártját megszerveznie és a két községben összesen mintegy 80 párttagot szereznie.

A csendőrség vasárnapi házkutatása eredményes volt: két gyöngyöstarjáni és három gyöngyösoroszi gazda lakásán olyan iratokat és tervrajzokat találtak, amelyekből következtetni lehetett, hogy a gazdák résztvesznek Szálasi felforgató törekvéseiben. Az öt gazdálkodót letartóztatták.