Mi lesz a közgazdaságban 1938-ban

Az elkövetkező évben a konjunktúra vonala lassan tovább hanyatlik.
A jobb évek köre vége felé közeledik, anélkül azonban, hogy olyan világrengető pusztulással járna, mint hat év előtt. A világgazdaság ereje most nincs annyira megfeszítve, a tőkebefektetések nem voltak olyan túlzottak, a termelés nem ugrott fel olyan hihetetlen magasságba s amint a javulás fokozatos volt, olyan halkan csökken a konjunktúraütem is.

A mezőgazdasági termelés tengerentúl óvatosabb,
mint volt a nagy válság előtt, nem halmozódnak fel olyan rettentő készletek, mint 1931 előtt s Washington már ma, a búzatermelés első emelkedése láttára is igyekszik a magtermelést korlátozni. Így a gabona, elsősorban a búza ára, talán nem emelkedik olyan ütemben, mint egyesek remélték, de nem is zuhan olyan mélységekbe, mint annakelőtte.

Válságosnak látszik a gyapottermelés helyzete,
mert a szudáni gyapottermelés szakadatlan emelkedésén kívül előrelátható, hogy a japánok által elfoglalt észak-kínai tartományok, főleg Shanti, gyapottermelése ugrásszerűen fog növekedni s néhány év múlva az óriási japán gyapotipar nem lesz többé az amerikai gyapotra utalva.

Az állatárak a jövő évben előreláthatóan emelkedni fognak,
mert a száj- és körömfájás a nyugati államokban sokkal súlyosabb pusztítást végzett, semhogy hatása az európai állatárakban kifejezésre ne jusson s a szörnyű járványt a tudománynak s a kormányoknak egyáltalán nem sikerült megállítaniok.

Az ipari termelés terén Magyarországon
a nehézipar jó foglalkoztatottsága a jövő évben tovább tat. Az egyes vállalatok rendelésekkel bőven el vannak látva, vasáruk szállítását az üzemek ma már csak nyolchónapi határidőre vállalják s így az év első felében a termelés csökkenése alig következik be. A fogyasztási iparban, elsősorban a textiliparban, már visszaesés várható, amint azt a sorba következő munkakorlátozások máris mutatják.

Mindez a dolgozótársadalom sorsát alig befolyásolja.

Szegény ember a konjunktúrában is szegény marad s ha a világ kereke sötétbe fordul, még szegényebb lesz! Sajnos, a munkanélküliség, ha kis mértékben is, de növekedhetik a jövő évben.

S a tőzsde?

Ideges lesz, de úgylátszik a bekövetkezhető bajokat máris leszámítolta. Nagy árfolyameltolódások aligha következnek be!

A mi sorsunk itthon végeredményben attól függ,
milyen lesz a magyar föld termése. Ha ránk mosolyog Isten napja, ha lesz bőven eső s váltakozva verőfény, lesz mit eladnunk külföldre, lesz miből átteleljen a falusi szegénység, akkor baj nélkül megússzuk az Úrnak most elkövetkezendő 1938-as esztendejét is.