Windsor herceg huga és sógora Bécsbe érkeztek

A pályaudvaron a volt angol király személyesen fogadta vendégeit, akiket hatalmas tömeg ünnepelt.

Bécs, február 7.

Vasárnap délután félnégy órakor Bécsbe érkezett György angol király és a windsori herceg nővére, Mary királyi hercegnő férjével, Harwood lorddal, hogy bátyját meglátogassa. Már jóval a vonat megérkezése előtt többszáz főnyi ünneplő közönség gyűlt össze a nyugati pályaudvar környékén, hogy végignézze az előkelő angol vendégek érkezését. A pályaudvar épületét rendőrkordonnal zárták le s a perronra senkit sem engedtek ki.
A királyi hercegnőt a windsori herceg várta titkára kiséretében.

Hivatalos fogadtatás osztrák részről nem volt, mert a hercegnő szigorú inkognitóban utazik. Selby bécsi angol követ a követség több tagja kíséretében jött ki a pályaudvarra, hogy üdvözölje a hercegnőt, aki a királyi család tagjai közül elsőként találkozik Anglia volt királyával.

A windsori herceg nővérét átkarolta és megcsókolta, majd Mary hercegnő férjét, Harwood lordot is magához ölelte s szemmelláthatólag jólesett neki, hogy ismét láthatja rokonait. A társaság ezután el akarta hagyni a perront, a kijáratnál azonban annyi újságíró és fotoriporter várta őket a világ minden részéből, hogy percekig nem tudtak továbbjutni.
Végül mégis elérték az autókat és az angol követségre mentek, ahol Selby követ teát adott tiszteletükre.

Az esti órákban a windsori herceg nővérével és annak férjével autón továbbutazott az enzesfeldi kastélyba.