A szovjet beavatkozik a japán-kínai háborúba

Varsó, augusztus 1.
A lengyel sajtó rigai jelentések nyomán szenzációs tudósítósokban számol be arról, hogy Blücher tábornagy titkos megbizatással repülőgépen a Távol-Keletre utazott. A tábornagyot útján, törzskarának tisztjei és a komintern bizalmiemberei kísérik el.

Blücher és kísérete három légirajjal indult útnak. Elutazása előtt titkos értekezlet volt a Kremlben Sztalin elnöklete alatt és a tábornagy még az értekezlet napján utazott el Moszkvából.

Utközben Chabarovszkban és Vladivosztokban Blücher leszállott és nagy tiszti rapportot tartott. A távolkeleti helyőrségek tábornokainak és vezérkari tisztjeinek százai vettek részt ezeken a rapportokon. Vladivosztokból Blücher tábornagy a kínai határra repült.

Moszkvában bizonyosra veszik, hogy a szovjet tábornagy titkos küldetésben Nankingba utazott Csang-Kai-Sek tábornagyhoz.