Rövidek

Endre László nyugdijba megy, mert főszolgabiró nem lehet pártvezér
Gödöllő, augusztus 2.
Amint értesülünk, Endre László gödöllői főszolgabíró a közeljövőben, - esetleg már a jövő héten - benyujtja lemondását főszolgabírói állásáról.

Endre László a napokban hozta nyilvánosságra az általa megalapított fajvédő szocialistapárt programját és szervezeti szabályait és ebből az alkalomból politikai körökben sok szó esett arról, hogy a köztisztviselői hivatás nem egyeztethető össze exponált politikai szerepléssel. Ennek a véleménynek, amely kormánykörök véleményét is fedi, vonná le a következményeit Endre László akkor, amikor nyugdíjazását fogja kérni.

Endre László már a közelmultban is élénk szerepet vállalt a szélsőjobboldali politikai mozgalmakban és nyugdíjaztatása után most már kizárólag a politikai életben való szereplésre fogja szánni szabadidejét és pártjának további kiépítésével és megszervezésével óhajt foglalkozni.


Bombamerényletek, gyujtogatások az északírországi királylátogatáson

Belfast, augusztus 4.

Csaknem ötszáz esztendeje áll hargban Anglia és Irország. Engesztelhetetlen gyűlölködés lett a királyság és a köztársaság hívein, aminek most megdöbbentő következményei lette. Az angol királyi pár meglátogatta a királyhű Északírországot, a Viktoria and Albert yacht fedélzetén Belfastba érkezett. Valóságos riadókészültségben volt a rendőrség és a katonaság. A királyi pár zavartalanul végezhette el az előírt ceremóniákat, fogadta a felvonult alakulatok hódolatát, ugyanakkor azonban az ország többi részében gyujtogatások, bombamerényletek és aknarobbanások bizonyították, hogy a köztársasági írek nem hódolnak  be az angol koronának. Beláthatatlan következményei lesznek még az izgalmas óráknak, amelyek felkavarták az egész világbirodalom békéjét.

Fasiszta tüntetés Londonban

London, augusztus 4.

Fasiszta tüntetés volt Londonban, amibe a rendőrség is beavatkozott. A képen négyen fogják le a leghevesebb tüntetőt. Gondosan vigyáztak arra, hogy "bűnjellel" együtt szállítsák a rendőrségre. Összeszorították a markát, amelyben kődarabok voltak. Ezért súlyos büntetést fog kapni.

Óriási botrányt rendeztek a nyilasok vasárnap Tildy Zoltán kerületében

Szeghalom, augusztus 15.
Vasárnap Szeghalom és Füzesgyarmaton, Tildy Zoltán választókerületének községeiben gyűlést tartottak a nyilaskeresztesek. Ezeken a gyűléseken Festeticsék választ akarnak adni a kisgazdapárt nagyszerű somogyi és zalai népgyűléseire, amelyek a nyilasok főfészkeiben bizonyították be ország-világ előtt, hogy ha a komoly gazdatársadalom felsorakozik és a hatóságok erélyt mutatnak, a nyilaskeresztes izgatás csúfos kudarcba fullad.

Ugy a szeghalmi, mint a füzesgyarmati gyűlésekre nagyszámú közönség vonult fel: Tildy kisgazdái, akik el voltak szánva arra, hogy megvédik Echkhardot, Tildyt és a kisgazdapártot minden méltatlan támadás ellen. A nyilas agitátorok ennek ellenére becsmérelni kezdték a kisgazdapárt vezérét, valamint Tildy Zoltánt, mire óriási botrány tör ki.

Egy nyilas rohamosztag megtámadta a kisgazdapárt több tekintélyes tagját és a vérontás csakis a kisgazdatömegek higgadtsága és fegyelmezettsége akadályozta meg.

Anglia szigorúhangú jegyzékét vasárnap átnyújtották a japán külügyminiszternek
London, augusztus 29.
A tokiói angol ügyvivő vasárnap megjelent a külügyminisztériumban és átnyujtotta Hirota japán külügyminiszternek azt a jegyzéket, amelyben Nagybritannia kormánya rendkívül határozott hangon a japán kormányt teszi felelősség Sir Hughes Knatchull Hugessen nagykövet megsebesüléséért.

A külügyminiszter kijelentette, hogy egész Japán mélységes részvétet érez a tragikus esemény felett és hangsúlyozta, hogy amíg az ügyet a sanghaji angol és japán hatóságok közösen meg nem vizsgálják, végleges választ nem adhat. Kilátásba helyezte Hirota, hogy amennyiben bármely japán tényező vétkes gondatlansága bebizonyulna, a japán kormány készen áll a messzemenő jóvátételre. A Sanghajból érkező hírek szerint Hugessen nagykövet állapota vasárnap tovább javult és az orvosok szerint túl van minden veszélyen.

Neurath a külföldi németek hitlerizmusáról

Stuttgart, augusztus 29.
Neurath báró külügyminiszter a külföldi németek ötödik birodalmi értekezletén hosszabb beszédet mondott.

- Alig lehet megérteni, - hangsúlyozta – miért botránkoznak meg egyes külföldi államokban azon, hogy a külföldi németek között is kifejezésre jut az a kívánság, hogy a birodalom újjászervezésében bensőségesen résztvegyenek és ennek a részvételnek a többi hasonló érzelmű néptársakkal összefogva kifejezést adjanak. Nem gondolunk arra, hogy az idegenekre vonatkozó általánosan elismert szabályokon túltegyük magunkat, ugyanúgy nem fogjuk megengedni, hogy külföldi németeket nemzeti szocialista magatartásuk miatt idegen kormányok bizonyos formájú kivételes jogszabályok alá helyezzenek.