A román és görög király találkozása

A román királyi pár hosszabb időt töltött a Fiume melletti Abbáziában, s ezt az alkalmat fölhasználta György görög király, hogy egy hadihajón látogatást tegyen.

A két király találkozása összefügg a Balkán-országok állapotával, nevezetesen azzal a folytonos izgatással, melyet a bolgárok Maczedóniában elkövetnek, mert Görögország szintén igény tart Maczedóniához, valamint Románia előtt sem közönyös az ott lakó romános sorsa.

A két király találkozása e hó 14-ikén igen barátságos volt, s a görög király abbáziai időzését még meg is hosszabbította. A hadihajón lakott, a hol a román királyi pár tiszteletére lakomát is adott.

Május 15-én a görög király látogatást tett József főherczegnél is Fiuméban. A „Pszara” hadihajón érkezett Fiuméba és gróf Szapáry kormányzó fogadta a mólón. A kormányzó bemutatta Dr. Mayländer fiumei podesztát. György király néhány perczig társalgott gróf Szapáryval és a polgármesterrel, azután kocsira ült a kormányzóval, hogy József főherczeget a Giuseppe-villában meglátogassa. Este a görög király visszatért Abbáziába, hol tiszteletére a luxemburgi nagyherczeg ebédet adott. A görög király e hó 16-ikán, a román királyi pár 17-én utazott el Abbáziából.