14 és 16 éves magyar táncosnők erkölcsdrámája Manilla szigetén

14 és 16 éves magyar táncosnők erkölcsdrámája Manilla szigetén: Tom Mix, a világhírű filmszínész manillai kabaréjában letartóztatta és javítóintézetbe utalta őket az amerikai bíróság

A külügyminisztérium érdeklődött sorsuk iránt

Két fiatal magyar táncosnő, akik közül az egyik tizennégy és fél, a másik tizenhat éves, olyan viszontagságos körülmények közé került az amerikai fennhatóság alatt lévő Manilla szigetén, hogy sorsukon valószinűleg csak diplomáciai közbenjárás útján lehet majd változtatni.

Regényük közel egy esztendővel ezelőtt kezdődött, amikor Ferenczy Vilma híres magyar artistanő, aki évekig szerepelt Amerikában és Dél-Amerikában, Budapesten balettcsoportot szervezett. Három szép fiatal lányt szerződtetett, akik közül az egyik akkor tizenhárom és féléves volt, - egy ferencvárosi házmester kisleánya, aki már előzőleg táncolni tanult egy artista tánctanárnőnél. A balett másik szerződtetett tagja egy akkor tizenötéves leány volt, aki ugyanabban a ferencvárosi házban nevelkedett fel s a – viceházmesterné kisleánya volt, míg a harmadik balett-tag egy volt nagykereskedő gyermeke, aki két évvel idősebb volt másik két kolleganőjénél.

A szerződés aláírásával egyidejűleg Ferenczy Vilma, akinek Budapesten a Gólya uccában ötemeletes bérpalotája van, úgy erkölcsi, mint anyagi biztosítékot nyújtott arra, hogy a gyermekek a legerkölcsösebb körülmények között fognak élni és hazakerülni, kizárólag táncművészettel fognak foglalkozni és így megkapta úgy az Artista Egyesület, valamint a hatóságok engedélyét, hogy a kiskorú fiatal lányokat magával vihesse. „Wilhelmina balett” néven szerepelt az együttes, amely teljes esztendő óta, előbb Indiát járta be, majd az amerikai szigetvilágba került. A kislányok minden keresetüket hazaküldték és olyan szép gázsijuk volt, hogy például a viceházmesterné a ferencvárosi házban abbahagyta régi foglalkozását és Rákoskeresztúrra költözött, ahol a kislány gázsijából családi házat vásárolt.

Ferenczy Vilma a három családnak csak a legkedvezőbb híradásokkal szolgált a kislányokról, indiai és amerikai lapkivágásokat küldött, amelyek igazolták, hogy milyen művészi táncmutatványokkal szerepelnek a leghíresebb kabarék és varieték műsorán. Két-három hete aztán, hogy távirat érkezett Budapestre, hogy a Wilhelmina balett két tagját a rendőrség őrizetbe vette Manilla szigetén és kérték, hogy diplomáciai úton azonnal intézkedjenek a két táncosnő szabadonbocsátása iránt.

Kiderült, hogy Manilla szigeten Tom Mixnek, az egykor világhírű lovas filmszínésznek van kabaréja és varietéje, ebben a kabaréban szerepelt a Wilhelmina balett. Ferenczy Vilma, a kis magyar táncosnőknek megtiltotta, hogy bárkivel is megismerkedjenek, de az egyik nap megdöbbenve állapította meg, hogy a két kislány két manillai emberrel ismerkedett meg a kabaré éttermében. Ez ellen tiltakozott és azzal fenyegette meg a lányokat, hogy megírja az esetet hozzátartozóiknak, de egyik éjszaka az a furcsa meglepetés érte Ferenczy Vilmát, hogy a két fiatalabb magyar táncosnő éjszaka kiszökött a manillai szállodából, ahol meg voltak szállva és eltűntek a szigeten.

Kétségbeesetten keresték a két gyereklányt és miután attól féltek, hogy valami bajuk történhetik, Ferenczy Vilma megjelent a manillai rendőrségen és bejelentette a két leány eltűnését. Úgylátszik, annak a gyanújának is kifejezést adhatott, hogy kik szöktethették meg a szállodából a kislányokat, mert reggelre mind a kettőt megtalálták, a hatóság azonban nem engedte vissza őket Ferenczy Vilma szállodájába, hanem mind a két magyar táncosnőt őrizete vette.

Még aznap délelőtt megtartották a bírósági tárgyalást az őrizetbe vett két magyar leány ügyében s az amerikai bíróság, amely erkölcsi kérdésekben nagyon komoly mértékkel mér, mind a két kislányt javítóintézetbe való utalását ítélte és már a bíróságról egyenesen az amerikai fennhatóság alatt álló manillai leányjavítóintézetbe kísértette. Természetesen a két manillai férfi is bírósági eljárás alá kerül, mert a fiatal magyar táncosnőket velük együtt találták meg.

Ferenczy Vilmának sem a tartózkodási, sem a működési engedélyét nem vonták meg, hanem engedélyezték, hogy balettcsoportját ott egészítse ki, mert igazolva látták, hogy kellő gondossággal ügyel a reá bízott gyermekek erkölcsére, s amikor nem tudta őket tovább is kézben tartani, a gyermekek védelmére a hatóságok segítségét vette igénybe.

A két fiatal leány, akinek sorsát valószínűleg külügyi beavatkozás fogja rendezni, mint már említettük, minden valószínűség szerint toloncúton hazakerül Magyarországra, míg Ferenczy Vilma két ottani fiatal táncosnővel egészítette ki balettjét és tovább utazott egy vasárnapi távirat szerint újabb szerződésbe, - Sanghaiba…